Maatschappelijk ondernemerschap

Wat is maatschappelijk ondernemen in de zorg?

Afgelopen donderdag hield ik weer mijn jaarlijkse inleiding in de Topclass van Erasmus. Dit is een executive program gericht op de high potentials in het management in de zorg.

Het onderwerp heb ik behandeld aan de hand van de volgende invalshoeken:

  • De opkomst in het huidige politieke denken (met name PvdA en CDA) van een derde model tussen markt en overheid in, namelijk een bestel op basis van maatschappelijke ondernemingen onder publieke regie (bijvoorbeeld aanbesteding). De basis van dit betoog staat in onze Public SPACE notitie.
  • De vergroting van de strategische ruimte voor bestuurders in de zorg. Dit heb ik gedaan aan de hand van de eerdere studie van Boer&Croon/Public SPACE in opdracht van de Ned. Ver. van Ziekenhuizen over de toekomst van de medisch-curatieve zorg tot in 2010. Zie voor een weergave hiervan mijn eigen presentatie die ik heb gehouden voor diverse medische staven in Nederlandse ziekenhuizen en in het buitenland:klik hier om de presentatie te bekijken op de Public SPACE site. Het volledige rapport is in mijn bezit, maar niet digitaal. Zie in dit verband ook mijn lezing voor het executive program van de KMBV.
  • tenslotte ben ik uitgebreid ingegaan op de leiderschapscrisis die ik zie in de zorg (en daarbuiten), met name de tegenstrijdige verwachtingspatronen, de rollen waarover verwarring is en het type moreel leiderschap waar we nu behoefte aan hebben. De gehele lezing is te vinden op mijn website, in de dutch library.

De discussie was zeer geanimeerd. Met name de grote stelseldiscussie (dus inclusief de toekomst van de AWBZ) moet veel beter gevoerd worden, zo bleek. Ook het morele gehalte van leiderschap in de zorg leidde tot pittige discussies over de reikwijdte en persoonlijke consequenties.

Related Articles

Back to top button