Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Maatschappelijk ondernemerschap

Juryrapport ‘Best Practices in Wonen, Zorg en Welzijn’ 2010

In 2010 kwamen zestien inzendingen in aanmerking voor de KMBV Best Practice Award, de honorering voor best practices in wonen, zorg en welzijn. Steven de Waal was voorzitter van de jury, die verder bestond uit Martijn Koot (VGN), Frank Bluminck (Actiz) en Margot van der Starre (NVZ). De jury waardeerde zeer het enthousiasme en de inzet van alle participanten. Goede, vernieuwende voorstellen om de zorg en de bedrijfsvoering te verbeteren,werden beknopt en met overtuiging gebracht.

Belangrijke trends in de 16 inzendingen

  • de nadruk op ICT-toepassingen, vooral in de bedrijfsvoering; boeiend is wel dat men hier ook uitdrukkelijk naar het specifieke van de zorgsector zoekt, zoals bij de strategische HR applicatie van Lucas Andreas Ziekenhuis en het Ecare concept van Buurtzorg;
  • de aandacht voor echte marketing richting doelgroepen
  • veel nieuwe hulpmiddelen om de ondersteuning voor professionals zo in te richten dat deze geen administratieve lasten ervaren, terwijl tegelijk de regelgeving en financiering nog steeds ingewikkelder aan het worden is;
  • toenemend aandacht voor het echt laten meedenken en beslissen van cliënten in de zorg, de echte dialoog.

In de aangelegde criteria ondervonden we wel een spanning tussen de vraag of het echt innovatief is en of het (al) een overdraagbare best practice is. Het een sluit het ander soms wat uit.

Speciale vermelding: Osiragroep

Een speciale vermelding in dat verband geeft de jury aan de ‘bijzondere ‘real life’- omgeving die ROC Amsterdam met de Osiragroep maakt in een woonzorgcentrum. Hierbij ‘draait’ een heel woonzorgcentrum (zorg en backoffice) geheel op stagiaires van het ROC onder professionele begeleiding. Het is nog te vroeg om voor een prijs in aanmerking te komen, want het is nog maar net gestart. En op het eerste oog lijkt het ook meer een innovatie in onderwijs dan in zorg. Maar de jury denkt dat de toekomst van de zorginnovatie ligt op de arbeidsmarkt en minder op alleen de patiënten markt en patiëntenzorg. Het grote vraagstuk wordt het krijgen en behouden van goed personeel. Deze spannende, vernieuwende aanpak waarbij het onderwijs uit zijn schulp wordt gehaald en de lat heel hoog ligt (toon maar aan dat je een zorgcentrum kunt runnen), spreekt ons dus zeer aan.

Criteria op basis waarvan de  jury haar keuze gebaseerd heeft

  • Is het innovatief genoeg, zit er een ‘wow’ -factor in?
  • Is het een strategisch topic waar de sector voor staat?
  • Merkt de cliënt er echt iets positiefs van?

Derde plaats: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Op de derde plaats (geen prijs): Fondsenwerving door Jeroen Bosch Ziekenhuis met LeenaersVerloop. Zeer professioneel aangepakt en daardoor ook erg gericht op de lange termijn. Fondsenwerving zelf is groeiend in de ziekenhuissector en niet langer nieuw, nadat de kinderziekenhuizen al waren voorgegaan. Grote verandering hier is dat men langdurige relaties met ‘vrienden’ aan wil en durft te gaan.

Tweede plaats: Geriant

Op de tweede plaats (geen prijs): De integrale casemanagement aanpak van dementie door Stichting Geriant. Ook hier geldt: casemanagement als zodanig is niet nieuw, wel de inschakeling van familie daarbij, de integrale opvolging, de beloftes dat het ook echt wordt bewaakt. Evident is dat het hier om een groot strategisch vraagstuk voor de care gaat, en dit soort innovatieve en effectieve aanpakken hard nodig zijn.

Eerste prijs: Zorggroep Noorderbreedte

De eerste prijs gaat naar Zorggroep Noorderbreedte met het elektronisch zorgleefplan. Het gaat hier om een mobiel toepasbaar computertool die ondersteunt bij de planning, beheersing en keuzen rond de combinatie van wat echt nodig is (leefplan volgens de cliënt) en wat is geïndiceerd. In deze categorie was er ook het ontwikkelde instrument van Stichting Eckmunde. Het leek er zeker op, maar hier was de doelstelling toch veel meer om ook te komen tot kostenbeheersing bij de instelling en vooral een meer budgettaire houding van het personeel. Op de bijgevoegde visuele middelen werd dit treffend geïllustreerd: bij de prijswinnaar was duidelijk steeds de dialoog tussen professional en cliënt in beeld, bij Eckmunde alleen het personeel.
De jury heeft de Award aan deze Best Practice toegekend, omdat deze innovatief en beproefd is, maar vooral ook meteen overdraagbaar aan andere zorgorganisaties. Daarnaast is het een adequaat middel om een beter evenwicht te krijgen tussen de inzet van zorgverleners en techniek. Op de belangrijkste criteria van de jury scoorde dit initiatief het hoogst.
Het is zeer innovatief, omdat het als webapplicatie gebruik maakt van de nieuwste ICT en ook mobiel bruikbaar is. Het biedt een doordachte oplossing voor enige actuele strategische vraagstukken in de care sector: inspelen op de bekostiging via zorgzwaarte pakketten, maar tegelijk reduceren van de dreigende bijkomende administratieve lastendruk en het zorgpersoneel zeker daarbij ontzien. Dankzij dit instrument wordt die bekostiging veel meer benut om een echte en flexibele dialoog aan te gaan met de cliënt over de afweging tussen zorg- en leefwensen en budgettaire mogelijkheden, terwijl tegelijk de financiële onzekerheid voor de instelling wel wordt beheerst. Daarmee biedt het personeel, instelling en cliënten, familie houvast in deze ingewikkelde en ten dele emotionele afweging en maakt het ook de aanvullende inzet van eigen middelen, in natura of in geld, bespreekbaar en inzichtelijk. Dit alles wordt waargemaakt in de fraaie vormgeving.

Related Articles

Back to top button