PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

Manifest De Jeugdsprong gelanceerd

Veel steun uit jeugdzorg zelf en in publiek en politiek debat!

Maandagmiddag 17 mei 2021 is Manifest De Jeugdsprong gepresenteerd tijdens een goed bezochte Zoom-uitzending. Aan het slot van de presentatie vertrok vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FNV met het manifest naar informateur Mariëtte Hamer om het persoonlijk aan haar te overhandigen. De rit naar de informateur gebeurde achterop de motorfiets, in gezelschap van een grote groep ‘Bikers against child abuse the Netherlands’.
Het manifest is voorts gestuurd naar gemeenten, werkgevers, professionals, cliënten en ervaringsdeskundigen van de jeugdzorg. De presentatie was onderdeel van een feestelijk online interactief programma met ruimte voor vragen en discussie met publiek. De samenstellers van het manifest, Maaike van der Aar van vakbond FNV Zorg & Welzijn en Thijs Jansen, directeur van Stichting Beroepseer, vertelden met Steven de Waal van Denktank Public Space kort en bondig over de realisatie van het advies.

Manifest De Jeugdsprong is een uitgebreide versie van de petitie voor een betere jeugdzorg die in een periode van maanden tot stand kwam door interviews, enquêtes, bijeenkomsten met landelijke en lokale politiek, werkgevers, adviseurs, hoogleraren, jeugdwerkers, cliënten en ervaringsdeskundigen. De petitie heeft 7092  handtekeningen opgeleverd (stand op 17 mei 2021).

Onder jeugdzorg wordt in het manifest verstaan de jeugd- en opvoedhulp in enge zin, de jeugd-ggz en jeugdgehandicaptenzorg, Veilig Thuis, de Raad Voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering. Ook gaat het over jeugdzorgaanbieders (zowel organisaties als zzp’ers en vrijgevestigden) en gecertificeerde instellingen.

Het manifest biedt tien aanbevelingen voor een herorganisatie.

Tien aanbevelingen

  1. Flip the system: Zet professionals en cliënten zoveel mogelijk zelf aan het roer in de jeugdhulp en -zorg, zodat een zo effectief en liefdevol mogelijke jeugdhulp ontstaat
  2. Verminder de druk op jeugdzorg door preventieve voorzieningen buiten de jeugdzorg
  3. Organiseer in elke gemeente een privaat georganiseerde, stevige gezaghebbende en deskundige eerstelijnsvoorziening voor jeugdzorg
  4. Sluit de (hoog)specialistische zorg zoveel mogelijk aan op de vraag van de eerstelijns jeugdzorg-professionals en hun cliënten. (Hoog)specialistische zorg wordt betaald door het Rijk
  5. Voeg Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen samen tot één veiligheids- en beschermingsorganisatie
  6. Pas het klacht- en tuchtrecht aan, zodat de positie van cliënten verbetert
  7. Maak verlengde jeugdzorg mogelijk, tot 27 jaar
  8. Stel landelijk eisen vooraf aan de jeugdzorg en verzorg toezicht achteraf
  9. Stel een ministerie voor Jeugd en Gezin in
  10. Houd rekening met de digitalisering en verbeter daarmee de jeugdzorg

Download hier het gehele Manifest De Jeugdsprong, mei 2021

Wat vooraf ging

Voorafgaand aan manifest en petitie heeft de Denktank Jeugdsprong zich gebogen over het vraagstuk hoe de jeugdzorg beter georganiseerd zou moeten worden. De denktank bestaat uit vijftien kernleden. Zij hebben verschillende rollen en taken in de jeugdzorg en zijn in staat gebleken buiten de kaders te denken en te handelen.
Het kernteam wordt geleid door Steven de Waal, oprichter en voorzitter van Denktank Public Space, die als missie het bevorderen van maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap heeft.
Denktank en manifest De Jeugdsprong is een initiatief van vakbond FNV Zorg & Welzijn en Stichting Beroepseer.

Naam en logo van De Jeugdsprong zijn bedacht door jongeren van WALHALLAb.nl

Over het ontstaan van de Jeugdsprong, leden van de denktank en het kernteam, lees: FNV Zorg en Welzijn en Stichting Beroepseer slaan de handen ineen voor de uitwerking van een ander jeugdzorgstelsel (.pdf)

In de media

Advies voor betere jeugdzorg: niet het prijskaartje, maar de hulpvraag moet leidend zijn, door Ellen van Gaalen, Algemeen Dagblad, 17 mei 2021

Tienpuntenplan voor betere jeugdzorg, door Jolanda de Koster, Binnenlands Bestuur, 17 mei 2021

Jeugdzorg moet op de schop: ‘Het systeem is finaal vastgelopen’ door Bart van der Helm, Omroep West, 17 mei 2021

‘Denktank dringt aan op meer professionele ruimte in de jeugdzorg’, interview met Steven de Waal op socialevraagstukken.nl, 18 mei 2021

‘Jeugdzorg op de schop: nieuwe denktank draagt 6 aandachtspunten aan’ Interview Zorg & Welzijn, 26 april 2021

‘Meer geld erbij is absoluut niet de oplossing’ Interview Zorgvisie, 31 maart 2021

 

Blogs van Steven de Waal over Denktank Jeugdsprong

Manifest Denktank Jeugdsprong biedt nieuwe integrale visie op jeugdzorg, 6 mei 2021

Praktische toekomstvisie op Jeugdzorg, 18 maart 2021

Denktank Jeugdsprong van start, 6 januari 2021

Related Articles

Back to top button