Agenda archief

Institutionele orde met RvC/bestuur Woningcorporatie

Op vrijdag houd ik een incompany lezing en discussie met RvC en bestuur van een middelgrote woningcorporatie.
Mijn inbreng zal gaan over de grote veranderingen met een fundamentele impact op de institutionele orde vanĀ  woningcorporaties en hun governance: disruptie, en vooral de vertaling die Public SPACE daarvan heeft gemaakt door de toepassing op politieke en publieke dienstverlening: de opkomst van de disruptieve burger, met bijbehorende aandacht voor actief burgerschap en de stand van zaken met het maatschappelijke ondernemingsmodel, zoals Nederland dat uniek in de wereld kent.
Qua governance zal ik ingaan op het heersende polderpaternalisme, wat in Nederland in alle bestuurlijke lagen kan worden aangetroffen en zijn langste tijd gehad heeft, de structurele leemten in het RvT-model voor de nonprofit, maatschappelijk leiderschap, het onderwerp van mijn promotie, en public value als definitie van het maatschappelijk rendement waar we naartoe werken.
Dit is een vervolg op mijn masterclass over dezelfde onderwerpen dat ik eerder heb verzorgd voor de VTW.

Related Articles

Back to top button