Agenda archief

Masterclass Governance in de Zorg – voor medisch-specialisten- Rabo Ondernemers Academie

Voor leden van de Raad van Toezicht van zorginstellingen

Er komt veel op u af als lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling. De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Onderwerpen als digitalisering, financiering, kwaliteit, robotisering, samenwerken en governance hebben grote impact. De belangen van de diverse stakeholders patiënten, medewerkers, artsen, bestuurders, overheid en zorgverzekeraars gaan niet altijd hand en hand. Het is een uitdaging om in deze dynamische omgeving professioneel toezicht te houden.

In deze masterClass van de Rabo Ondernemers Academie gaat Steven de Waal in op “Governance in de zorg en Burgerparticipatie”, de deelnemers zijn voor deze onderwerpen heel bijzonder: medisch specilisten die toenemend een meer bestuurlijke taak krijgen, oa via medisch specialistische bedrijven. Ook hier legt hij uiteraard een connectie tussen het door hem gelanceerde concept van #disruptiefburgerschap en de impact daarvan op governance vraagstukken: hoe omgaan met en optreden in nieuw publiek gesprek, inspraak is geen interessante toezegging meer, het bestrijden van eigen polderpaternalisme, ook van professionals, en het aangaan van dialoog rechtstreeks met cliënten en familie. Ook legt hij uiteraard een link naar het professionele bedrijf waar hijzelf eigenaar en bestuursvoorzitter was, Boer&Croon.

Governance gaat over goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording en beïnvloeding door belanghebbenden. Doorgaans gaat het over de top in de organisatie (structuur en cultuur). Hoe moeten wij omgaan met governance in de zorg in relatie tot burgerparticipatie? Daarbij kijken we naar de Cure én Care sector.

Toegankelijk voor deelnemers aan de miniMaster Medisch Specialisten van Rabobank Enschede-Haaksbergen.

Download hier de presentatie van Steven de Waal

Related Articles

Back to top button