Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Agenda archief

Masterclass Governance in de Zorg – Rabo Ondernemers Academie

Voor leden van de Raad van Toezicht van zorginstellingen

Er komt veel op u af als lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling. De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Onderwerpen als digitalisering, financiering, kwaliteit, robotisering, samenwerken en governance hebben grote impact. De belangen van de diverse stakeholders patiënten, medewerkers, artsen, bestuurders, overheid en zorgverzekeraars gaan niet altijd hand en hand. Het is een uitdaging om in deze dynamische omgeving professioneel toezicht te houden.

In deze masterClass van de Rabo Ondernemers Academie gaat Steven de Waal in op “Governance in de zorg en Burgerparticipatie”. Ook hier legt hij uiteraard een connectie tussen het door hem gelanceerde concept van #disruptiefburgerschap en de impact daarvan op governance vraagstukken: hoe omgaan met en optreden in nieuw publiek gesprek, inspraak is geen interessante toezegging meer, het bestrijden van eigen polderpaternalisme, ook van professionals, en het aangaan van dialoog rechtstreeks met cliënten en familie.

Governance gaat over goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording en beïnvloeding door belanghebbenden. Doorgaans gaat het over de top in de organisatie (structuur en cultuur). Hoe moeten wij omgaan met governance in de zorg in relatie tot burgerparticipatie? Daarbij kijken we naar de Cure én Care sector. In deze masterClass maakt u kennis met een aantal actuele ontwikkellijnen die een andere blik werpen op het governance debat.

Toegankelijk voor deelnemers aan deze reeks. Download hier de brochure

Download hier de presentatie van Steven de Waal

Related Articles

Back to top button