Agenda archief

Masterclass Strategie en Toezicht (Nationaal Register)

Op 18 mei verzorgt Steven de Waal de Masterclass ‘Strategie en Toezicht’ in de reeks masterclasses voor ervaren commissarissen en toezichthouders van het Nationaal Register. Hij gaat daarbij in op moderne opvatting over strategie en hoe de RvC/RvT daaraan bijdraagt. Dat is vaak een moeizame verhouding: de bestuurder vindt dat hij/zij er meer verstand van heeft en meer inzicht heeft in de vereisten in de omgeving en op langere termijn. Veel voorkomend misverstand is dat men denkt dat een strategie hetzelfde is als een papieren strategisch plan. Veel Raden laten hun bijdrage aan echte, objectieve, van buitenaf komende strategische reflectie daarom schieten en beperken zich tot het goedkeuren van het voorliggende plan.
Zijn college (download hier zijn presentatie) gaat onder andere over:

  • dat moderne strategie niet alleen over continu├»teit en overleven gaat, maar ook om bijdragen aan de maatschappij of de landen waar de onderneming zit
  • dat strategie een slimmer, flexibeler, politieker en opportunistischer concept is dan kan worden gevonden in rationele strategische analyse of plan. Kern voor de RvC/RvT is dus het vinden van een strateeg als leider die dit snapt en toepast
  • dat reflectie juist ook van buiten de directe operaties, interne belangen en interne blindheid door de bestaande organisatiestructuur kan en moet plaatsvinden
  • dat juist in tijden van disruptie een onbezonnen en open blik nodig is, uit veel disruptie literatuur blijkt conservatisme van bestuurder en management die helemaal niet doorhebben dat hun business fundamenteel aan het veranderen is.

Kijk hier voor informatie en aanmelden

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button