Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Agenda archief

Nationale Innovatiestrategie: Burgercoöperaties in de gezondheidszorg

Op 4 juli vindt de startbijeenkomst plaats van een grotere beweging die de transformatie van ons zorgsysteem moet vormgeven. Onder de naam ‘GROZ – handen ineen voor een vitaal functionerende maatschappij’ faciliteert de Topsector Life Sciences and Health, Health~Holland het gesprek tussen alle relevante partijen in de zorg: burgers, zorgprofessionals, bedrijfsleven, financiers en overheid. In dit gesprek staan de gezamenlijke belangen centraal. Maar het blijft nadrukkelijk niet bij enkel praten. Al deze partijen werken samen concreet aan complementaire oplossingen en een duidelijke ontwikkelagenda.
De taakgroep Burgercoöperaties heeft een aantal vragen en tien voorwaarden geformuleerd voor succesvolle burgerinitiatieven. Deze staan centraal op 4 juli. Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt geïnventariseerd op welke factoren de aanwezige initiatieven uitblinken en waar ze nog kunnen leren of hulp nodig hebben. Op deze manier kan de taakgroep initiatieven koppelen aan organisaties die complementair zijn.
Steven de Waal zal in zijn slotbijdrage reflecteren op de stand van zaken in burgerinitiatief zoals hij het waarneemt, passend in het grotere kader van het nationale innovatiebeleid en de onderliggende economische en maatschappelijke strategie, vanwaaruit het Topsectorenbeleid immers is voortgekomen, mede aan de hand van het systematische en kritische rapport van Peter van Lieshout vanuit de WRR over een Lerende Economie.

Related Articles

Back to top button