Agenda archief

Nieuwe wegen voor maatschappelijk verantwoorden – 10 jaar Visitatie Woningcorporaties

Op 27 september 2017 organiseert de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), waar Steven de Waal vanaf de start voorzitter van de RvT  is, een symposium over de legitimatie en visitatie van woningcorporaties nu en in de toekomst.
Het stelsel van visitatie van woningcorporaties bestaat in 2017 tien jaar. Steven de Waal was de trekker, vanuit Public SPACE,  bij het ontwerp van dat stelsel en het geaccepteerd en geïmplementeerd krijgen in de sector, bij het ministerie en in de landelijke politiek. Hij zal in zijn inleiding op het congres ingaan op de ontwerpprincipes onder dit stelsel (zoals Public Value, Kunnen Kiezen uit visitatiebureaus, Verplichte visitatie en Verplichte openbaarmaking uitkomst).
In die periode is de context waarbinnen corporaties opereren flink veranderd. Corporaties als maatschappelijke onderneming moeten hard werken om het vertrouwen terug te krijgen. In de parlementaire enquête die is gehouden naar aanleiding van een aantal schandalen en fouten in de sector, kwam dit visitatie instrument en vooral het eigen initiatief van de sector op dit punt, als een van de weinige positieve punten naar voren.
Hoe kan visitatie verder aan groei van vertrouwen bijdragen, in het inmiddels druk bezette veld van overleg, informatie en verantwoording? Wat zijn de sterke kanten van het instrument en waar is inmiddels innovatie nodig?
In dit symposium blikken we graag met u terug, maar vooral vooruit. Op zoek naar vernieuwing. Vanuit het perspectief van huurders, gemeenten, toezichthouders en uiteraard de corporaties zelf. Met bijdragen van o.a. Hester van Buren (Rochdale), Jop Fackeldey (gemeente Lelystad), Dick van Ginkel (visitator), Leon van Halder, Kees van Nieuwamerongen (Autoriteit woningcorporaties), Martijn van der Steen (hoogleraar bestuurskunde EUR/NSOB), Winnie Terra (Huurdersvereniging Amsterdam) en Steven de Waal.
Het symposium vindt plaats op 27 september 2017 van 13.30 tot 17.00 uur in de fraaie Veerensmederij in Amersfoort en biedt ook veel tijd en ruimte om collega bestuurders, commissarissen, wethouders en huurdersvertegenwoordigers te ontmoeten.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.
Download hier de presentatie van Steven de Waal

Related Articles

Back to top button