artikel uitgelichtMaatschappelijk leiderschap

NIEUWSTE BOEK: ‘Het zal mijn zorg zijn’

Nu verkrijgbaar in alle fysieke en online boekhandels

Korte summary: Het boek ‘Het zal mijn zorg zijn; 7 routes naar een gezond zorgstelsel’ streeft ernaar te inspireren voor meer ‘civil leadership’ (maatschappelijk leiderschap) in de gezondheidszorg. Dat gebeurt door enerzijds heel veel concrete en bestaande voorbeelden te noemen van maatschappelijk leiderschap (vaak met naam en toenaam: leiderschap is immers persoonlijk!) en wat die opleveren aan verbeteringen van de gezondheidszorg, vooral uit perspectief van zorgprofessionals en patiënten. Anderzijds door die voorbeelden en praktijken te ordenen naar een ‘kapstok’ van 7 routes die structureel gewenst zijn in modernisering van de gezondheidszorg, mede gebaseerd op mijn internationale ervaring met veel nationale discussies in Westerse landen. Die 7 routes geven de goede richting aan voor iedereen die ook zelf dat type leiderschap wil gaan vertonen, geïnspireerd door dit boek.

De voorbeelden van maatschappelijk leiders en hun bijdragen aan een betere gezondheidszorg in dit boek variëren enorm. Van ‘Mensen met dementie mens laten zijn’ van Anne-Mei The tot ‘Zorg in de Meent’ en ‘Austerlitz Zorgt’ van Jeroen den Uyl en Jan Smelik. Van ‘De opvang van daklozen en drugsverslaafden in de Pauluskerk’ door Dominee Hans Visser tot ‘Cardiologie Centra Nederland brengt met Hartwacht de cardioloog 24/7 dichtbij’ door cardioloog Igor Tulevski. En vooruit nog een reeks: ‘Nationaal programma Kinderen leren gezond te eten’ van de beroemde kok Jamie Oliver, ‘Introductie van Keuzehulpen’ door Patiëntenfederatie Nederland tot ‘Fit4Surgery’ van chirurg Baukje van den Heuvel, maar ook: ‘E-health instrumenten ter ondersteuning van medische diagnoses’ door huisarts Esther Talboom en ‘Platform voor E-health voor patiënten en professionals’ van internist Sabine Pinedo.

De 7 routes zijn de volgende:

ROUTE 1: Stimuleren van civil leadership

ROUTE 2: Bevorderen van gezondheid

ROUTE 3: Financieren van toegevoegde gezondheidswaarde

ROUTE 4: Organiseren van praktische wijsheid van zorgprofessionals

ROUTE 5: Ontwikkelen van zorgplatforms en platform organisaties

ROUTE 6: Realiseren van zorg in de woonomgeving met eigen regie van de patiënt

ROUTE 7: Stimuleren van moedig leiderschap

Ieder hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk. Dan volgen veel voorbeelden van inspirerend maatschappelijk leiderschap in de zorg, naast uiteraard ook uitstapjes naar structurele of institutionele belemmeringen waar deze leiders tegenaan lopen (en waarom het dus ook echt leiderschap is: zonder schuring en risico geen leiderschap!). Daarmee bevat het boek ook, stilzwijgend, een oproep tot meer maatschappelijk leiderschap in beleids- en bestuurlijke kringen!

Veel leesplezier en vooral, veel inspiratie!

PS: Ik merk uit grotere bestellingen dat men dit boek ook ziet als de basis voor een breder gesprek of dialoog, zowel binnen de zorgorganisatie als met belanghebbenden of stakeholders. Dat stel ik natuurlijk zeer op prijs en past ook exact bij de bedoeling van dit boek. Die grotere bestellingen kunnen het beste via mijn secretariaat, omdat wij ook de uitgever zijn en dus ook enige kwantum korting mogen bieden. Voor nadere informatie en bestellingen: Marijke Dinnissen, secretariaat@publicspace.nl

Kijk hier voor een uitgebreider beschrijving van het boek.

Related Articles

Back to top button