Maatschappelijk ondernemerschap

Ondernemen door de gemeente Rotterdam: Restwarmtegebruik

Op 14 november j.l. werd de eerste pijp gelegd van het Warmtebedrijf door Staatssecretaris van Geel en wethouder Van Sluijs van de gemeente Rotterdam. Binnenkort vind de oprichting plaats van de NV door de aandeelhouders, naast de gemeente, zijn dat Havenbedrijf, Provincie Zuid Holland en woningcorporatie Woonbron. Ik ben de laatste maanden aktief als een soort kwartiermaker, samen met een stevig en aktief projectteam, vooral gericht op het werkelijk oprichten van deze onderneming.

De NV Warmtebedrijf gaat de restwarmte uit de haven benutten voor een grootschalig stadsverwarmingsnet, eerst in Rotterdam en dan verder. Prachtig voorbeeld van een ondernemende overheid, van een overheid die het voortouw neemt in een maatschappelijk belang daar waar private partijen dat niet doen. Prachtig voorbeeld ook dat je vanuit het creeeren van ‘public value’ altijd ook gevestigde belangen ‘op de schop’ moet dureven nemen en ook voorbij je directe eigen belang (de gemeenten zijn ook aandeelhouder in bestaande energiebedrijven) moet durven denken. Het is duidelijk dat er ook erg veel ingewikkelde ’techniek’ aan deze zaak zit, zoals discussies over staatssteun, over kruissubsidiering, over overheidsdwang versus goed koopmanschap, over investeringsbereidheid in een overheidsomgeving en nog zo wat zaken. Niemand heeft ooit beweerd dat ondernemen vanuit algemeen belang gemakkelijk was, Public SPACE is er juist voor om dit soort kennis en leerervaringen te delen. Het Warmtebedrijf is daarin een machtig voorbeeld!

Related Articles

Back to top button