Agenda archief

De ontwrichtende huurder? De invloed van huurders volgens en op visitaties.

Op 7 april vindt het “WoONcongres 2016 Wonen in beweging” plaats in Den Haag. De directe aanleiding voor het WoONcongres is het nieuwe WoonOnderzoek Nederland (WoON), een samenwerking tussen het ministerie van BZK/Wonen en Rijksdienst en het CBS, dat bijna gereed is! Het WoON is een veelomvattend enquêteonderzoek dat elke drie jaar wordt uitgevoerd onder bijna 70.000 huishoudens in Nederland. Het geeft onder andere inzicht in de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonlasten, de woonwensen en verhuisgedrag en is een belangrijke basis voor het woonbeleid van het Rijk, provincies en gemeenten.
De resultaten van het WoON 2015 en vele actuele thema’s over de woningmarkt en de woningbouw worden gepresenteerd en bediscussieerd. Hoe staat de woningmarkt ervoor? Hoe ontwikkelen zich vraag en aanbod? Hoe zit het met de woonlasten? Hoe veranderen de woonwensen? Niet alleen de onderzoeksresultaten komen aan bod, ook wordt gediscussieerd over actuele thema’s.
De ontwrichtende huurder als burger? De invloed van huurders op de visitaties.
Tijdens een van de interactieve sessies over deelonderwerpen zal Steven de Waal samen met Sjoerd Zeelenberg, partner van RIGO Research en Advies de deelnemers prikkelen met zijn ideeën over hoe nieuwe technologie huurders zal helpen hun invloed te vergroten en zelf vorm te geven aan hun woonsituatie, dus ook aan visitaties. Hij heeft dat eerder in een FD essay ‘de disruptieve burger’ genoemd en hoe dat de woningcorporatie zal gaan beïnvloeden. Steven de Waal is voorzitter van de RvT SVWN, hij stond aan de basis van deze methodiek en dit bestel van visiteren en is auteur van het in 2015 verschenen boek “Burgerkracht met burgermacht”, dat over deze zelfde ontwikkelingen gaat.
Het WoONcongres vindt plaats op 7 april van 9.00 – 16.00 uur in de Fokker Terminal te Den Haag. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button