In de media

Berichten, reportages en interviews die de media hebben gemaakt naar aanleiding van de activiteiten van Public Space.

2015

Recensie Burgerkracht met Burgermacht in VTOI Nieuws: ‘Doorwrongen analyse, hoopgevende blik op de toekomst.’

Recensie in het nieuwsblad van de Vereniging van Toezichthouders in onderwijsinstellingen (VTOI) van Steven de Waals boek Burgerkracht met Burgermacht. ‘Een boek om in het kader van de toekomstige positie van maatschappelijke organisaties zoals onderwijsinstellingen te lezen, te overdenken en met bestuur en toezicht te bespreken.’ Download de recensie van Burgerkracht met Burgermacht (pdf).

Interview in MM Nieuws: ‘Leiderschap gaat over gezag, niet over macht’

Over goed leiderschap in de culturele sector. Een gesprek met Steven de Waal naar aanleiding van zijn bijdrage aan de BMC Cultuurconferentie. Welke inzichten biedt hij de culturele sector op basis van zijn proefschrift over maatschappelijk leiderschap? Download het interview ‘Leiderschap gaat over gezag, niet over macht’ (pdf).

2014

Interview in Brandende Kwestie, FD: ‘We moeten meer oog hebben voor leiderschap buiten de politiek’

We hebben ons veel te afhankelijk gemaakt van de politiek voor visie en inspirerend leiderschap. In plaats daarvan kunnen we ons beter richten op de ideeën en de energie die je op andere plaatsen in de maatschappij ziet. Aldus Steven in de Waal in het FD. Download het FD-interview ‘We moeten meer oog hebben voor leiderschap buiten de politiek’ (pdf).

Nieuwsbericht Governance Update: Visitatiemethodiek 5.0 voor woningcorporaties

Minister Blok heeft het eerste exemplaar ontvangen van de vernieuwde visitatiemethodiek voor woningcorporaties. Deze is opgesteld door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Steven de Waal was als voorzitter van de Raad van Toezicht van de SVWN bij de presentatie aanwezig. Lees het bericht Visitatiemethodiek 5.0 in Govenance Update.

2013

Uitzending Altijd Wat: De grenzen van zelfredzaamheid.

Uitzending Altijd Wat (NCRV). De overheid vraagt meer zelfredzaamheid van burgers. Maar tegelijkertijd bemoeilijkt de overheid burgerinitiatieven. In de uitzending gaat Steven de Waal in op de vraag of gemeenten klaar zijn voor burgers die zelf het heft in handen nemen. Meer over de uitzending over grenzen van zelfredzaamheid.

Interview in de Volkskrant: over burgerinitiatieven en controledwang van de overheid

In een artikel over de opkomst van burgerinitiatieven is Steven de Waal gevraagd hoe de overheid reageert op initiatieven vanuit de gemeenschap. Mondige en constructief meedenkende burgers worden onder de duim gehouden met regels en betutteling, zegt hij. Meer over het interview over burgerinitiatieven en controledwang van de overheid.

2009

Interview in Aedes Magazine: over visitatie woningcorporaties

Interview met Steven de Waal naar aanleiding van de opdracht om voor Het Netwerk en de SEV een onafhankelijk en gezaghebbend visitatiestelsel voor de woningcorporatiebranche te ontwerpen. ‘Raden van toezicht zouden verplichte visitatie moeten omarmen, want daarmee heeft het toezicht een beoordelingsinstrument in handen.’ Meer over het interview over visitatie woningcorporaties.

Uitzending Binnenhof TV: rechtspersoon maatschappelijke onderneming onnodig en wellicht schadelijk

In november 2009 hield de Tweede Kamer hoorzittingen over het Wetsvoorstel maatschappelijke onderneming. Steven de Waal nam als expert deel aan één van de hoorzittingen. Hij betoogde dat het wetsontwerp overbodig en mogelijk schadelijk is en raadde af deze rechtsvorm toe te voegen aan het wetboek. Meer over de uitzending over onnodige rechtspersoon maatschappelijke onderneming.

2008

Interview in Health Management Forum: markt helpt publieke doelen

‘Er is geen kampioen van de marktwerking meer’, zegt Steven de Waal, voorzitter van de denktank Public Space Foundation. Terwijl de publieke verdiensten van marktwerking in de zorg toch als een paal boven water staan. Maar ziekenhuizen honderd procent ondernemingen laten worden staat daar… Meer over het interview over markt en publieke doelen.

Interview in Zorgvisie: over ondernemerschap in de eerstelijnszorg

Aanleiding is het rapport van Public SPACE met een pleidooi voor meer en andere vormen van samenwerking in de eerstelijnszorg. Steven de Waal, voorzitter van Public SPACE, licht dit pleidooi toe in het interview. Meer over het interview over ondernemerschap in de eerstelijnszorg.

Interview in Overheidsmanagement: laat overheid, bedrijven, non-profit en burgers samenwerken

Naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek ‘Strategisch management voor de publieke zaak‘ interviewde Overheidsmanagement Steven de Waal. In het interview pleit De Waal voor strategieën waarbij instrumenten uit het bedrijfsleven worden benut door bedrijven die duurzame samenwerkingsverbanden aangaan met de overheid. Meer over het interview over samenwerking overheid, bedrijven, non-profit en burgers.

Interview in NRC Handelsblad: PvdA’ers ruziën met PvdA’ers over prachtwijken

In de volkshuisvesting zitten overal PvdA-mensen. Maar over het geld voor de Vogelaarwijken was het twaalf maanden ruzie. Wat ging mis? Meer over het interview over PvdA’ers die ruziën met PvdA’ers over prachtwijken.

2007

Interview in Binnenlands Bestuur: afkicken van de overheid

De overheid moet zich beperken en veel meer over laten aan maatschappelijke partijen. Het is tijd voor een nieuwe rolverdeling, vindt adviseur Steven de Waal. ‘Mooie dingen hoeven niet per se van de overheid te komen’. Meer over het interview over afkicken van de overheid.

2005

Interview in Het Experiment: over visitatie woningcorporaties

Om het vertrouwen van de buitenwacht terug te winnen, moeten woningcorporaties maar met de billen bloot. Zodat de maatschappij zich een oordeel kan vormen over hun maatschappelijke prestaties. Een commissie onder leiding van Steven de Waal werkt een nieuw visitatiestelsel uit. Voor de feiten, klik hier. Meer lezen over het interview kan hier.
 

Interview in Building Business: over het stelsel van de woningcorporaties

Onderwerp is het adviesrapport van de commissie De Boer over de nieuwe positie van de woningcorporaties. Het rapport verwoordt nergens een moderne en consistente sturingsfilosofie, zoals deze wel in recente adviesrapporten over publieke dienstverlening staan van SER, WRR en van PvdA en CDA. Lees Meer over het interview over het stelsel van woningcorporaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button