Word Partner

Abonneer u op de Nieuwsbrief

Elke maand brengen we een nieuwsbrief uit. Hierin besteden we aandacht aan actualiteiten, nieuw onderzoek en belichten we toonaangevende sociaal ondernemers. Meldt u aan voor de nieuwsbrief van Public SPACE.

Samenwerking

We komen graag in contact met anderen die een missie verwant aan de onze uitdragen. Private, onafhankelijke denktanks zijn schaars in Nederland. Het is dus zaak elkaar te helpen, op te zoeken, te steunen en wederzijds te inspireren. Als u zich aangesproken voelt, neem contact met ons op. Dat stellen we zeer op prijs.
We werken regelmatig op verzoek van of samen met maatschappelijke partners aan onderzoeksrapporten, studies en essays. We ontwikkelen en implementeren ook innoverende, nieuwe methoden en werkwijzen in de publieke sector. Liggen er vragen waarbij de expertise van Public SPACE kan helpen? Is er behoefte aan maatschappelijke steun of legitimering van onderzoek? Moet er een prikkelend essay geschreven worden over maatschappelijk ondernemerschap of de publieke sector? Neem contact met ons op.
Heeft u een idee voor een congres, brainstormsessies, rondetafel sessies, of behoefte aan een prikkelende dagvoorzitter over de thema’s en onderwerpen waar Public SPACE zich druk om maakt? Neem contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button