Maatschappelijk leiderschap

PERSBERICHT Lancering Stichting Constitutie voor de Commons

Privaat burgerinitiatief om onderzoeks- en kennisfunctie burgerbeweging te steunen

PERSBERICHT

Lancering Stichting Constitutie voor de Commons: kennis over en voor de burgerbeweging

Op 20 maart wordt de Stichting Constitutie voor de Commons gelanceerd in Utrecht. Een privaat burgerinitiatief om de onderzoeks- en kennisfunctie van de burgerbeweging te steunen en stimuleren. Dit zal leiden tot betere educatie en coaching, een krachtiger lobby, een meer formele ‘seat at the table’ bij beleidsontwikkelingen en een deskundiger steun aan bestaande en nieuwe burgerinitiatieven.   

Burgerbeweging schaalt op naar grote en structurele organisaties

De burgerbeweging komt op een belangrijk kantelpunt. Ze groeit van vaak kleinschalige, informele en op vrijwilligerswerk gebaseerde alternatieven voor o.a. energie transitie, zorg voor elkaar en woon- en wijkbeheer, naar grotere organisaties met belangrijke en structurele alternatieven op al deze terreinen. Dat leidt ook tot een steeds grotere politieke en publieke impact. Er wordt vandaaruit toenemend gerekend en zelfs gebouwd op burgerinitiatieven.

Institutionele belemmeringen wegnemen

De burgerbeweging loopt dan ook toenemend aan tegen de in wetgeving en publiek gedrag gestolde ideologie dat alleen ‘staat’ en ‘markt’ belangrijk zouden zijn. Nu is het zaak om systematischer inzicht te krijgen in die institutionele (ver-)houdingen. Hoe om te gaan met de zittende machten, die zich vaak verschuilen achter heersende regels en gewoontes? Hoe toch je gelijk te krijgen tegenover deze publieke ‘frames’? Hoe ‘funding’, zowel publiek als privaat, binnen te halen? Hoe wet- en regelgeving te gebruiken? Hoe een burgerinitiatief goed en betrouwbaar te organiseren? Hoe de publieke en politieke opinie te beïnvloeden? En tenslotte: hoe wetgever en verantwoordelijken voor publieke bekostiging te leren andere regels en systemen te gaan ontwerpen, waarin de burgerbeweging een volwassen en gelijkwaardige plaats krijgt, naast staat en markt?[i]

Actief burgerschap

Public Space Foundation is medeoprichter van de Stichting Constitutie voor de Commons. Dit initiatief van Jeroen den Uyl past perfect in de missie die Public Space Foundation, de eerste private denktank in Nederland, nu al meer dan 20 jaar voert: ‘bevordering van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap’. De lancering vindt dan ook plaats in het Huis voor Actief Burgerschap van de Bibliotheek Utrecht op de Neude te Utrecht.

Steven de Waal is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Constitutie voor de Commons en zal bij de lancering een korte toelichting geven op de connectie met (maatschappelijk) leiderschap. Dit was o.a. onderwerp van zijn proefschrift ‘The Value(s) of Civil Leaders’ (2014) en van zijn laatste Nederlandse boek ‘Het zal MIJN zorg zijn’ (2023).

___________________________________________________________________________

Noot voor de redactie

Lancering Stichting Constitutie voor de Commons
Woensdag 20 maart 2024, 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Huis voor Actief Burgerschap, Bibliotheek Utrecht, Neude 11, Utrecht
Meer informatie en aanmelden: https://stichting.constitutievoordecommons.nl/

Trefwoorden: burgerinitiatieven, commons, burgermacht, burgerkracht

Steven de Waal is oprichter en drijvende kracht achter Public Space Foundation, een onafhankelijk denknetwerk ter bevordering van actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap. Hij promoveerde op maatschappelijk leiderschap en schreef o.a. de boeken ‘Burgerkracht met Burgermacht’ (Boom, 2015), ‘Civil Leadership as the Future of Leadership’ (Amazon, 2018) en ‘Het zal mijn zorg zijn; 7 routes naar een gezond zorgstelsel’ (2023).

Voor meer informatie over Public Space Foundation: www.publicspace.nl en www.publicspace.eu

Marijke Dinnissen, secretariaat@publicspace.nl, 030 – 231 22 82

 

[i] In 2000 heeft Steven de Waal, het boek gepubliceerd ‘Nieuwe Strategieën voor het Publieke Domein’ (zie https://publicspace.nl/nieuwe-strategieen-voor-het-publieke-domein/), gebaseerd op zijn inbreng in vele privatiseringsdebatten in de jaren 90. Hierin heeft hij het concept van de driehoek geïntroduceerd als nieuwe (en betere) visie op de publieke sector. In deze driehoek staan gelijkwaardig naast elkaar, naast de beide polen van ‘staat’ en ‘markt’, ook een derde poot van ‘burgers en burgerorganisatie’. Dit past ook veel beter bij hoe veel publieke sectoren in Nederland zijn ingericht, met cruciale taken bij private ‘maatschappelijke ondernemingen’, een nieuw concept dat ook is gelanceerd in dit boek. Dat boek ligt aan de basis van veel van het werk daarna van Public Space Foundation (zie www.publicspace.nl en www.publicspace..eu)

Related Articles

Back to top button