Maatschappelijk ondernemerschap

Post-Corona: Bestuurlijke Herijking Nederlandse Gezondheidszorg

Eerste real life debat bestuurlijke top

Eind augustus 2020 leidde Steven de Waal vanuit Public Space een debat (op veilige 1,5 meter afstand in de ruime locatie van Kasteel Maurick in Vught) met zo’n 40 deelnemers uit alle geledingen van de bestuurlijke top van de Nederlandse gezondheidszorg: bestuurders van beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, care instellingen, 1e lijnszorg en spraakmakende tegendenkers. Het debat werd georganiseerd vanuit haar goed ingevoerde positie in de top van de Nederlandse gezondheidszorg door de Blommestein Groep. Een mooie test hoe ver men nu uit de corona crisis begint te komen en mentaal begint te evalueren wat men ervan geleerd heeft, wat voortaan vermeden moet worden en wat zeker omarmd moet worden, omdat men het in die crisis geleerd heeft. Onder dat laatste vallen natuurlijk zaken als veel meer online werken, juist met patiënten, veel meer regionale samenwerking en veel meer vertrouwen op de weer bewezen professionele kracht van alle uitvoering, van dokters tot verpleegkundigen tot schoonmaak en receptie! Ook spannende zaken kwamen langs, zoals wegvallen van reguliere curatieve zorg, budgettaire effecten en andere onderhandelingen tussen zorgaanbod en zorgverzekeraars. Mooi hoe het gaandeweg loskwam en iedereen begon in te zien dat er na de crisis nog een enorme uitdaging in strategie, cultuur en beleid ligt! Zie de foto van het levendige debat dat zich afspeelde, ook rond Ernst Kuipers, Eric Gerritsen, Pieter Hasekamp, Ad Melkert en vele anderen!

Related Articles

Back to top button