Agenda archief

Publiek leiderschap in een competitieve wereld

Ik houd een lezing voor een groot Agentschap over publiek leiderschap. Dit soort ambtelijke partijen met een stevig overheidsmandaat komen er toenemend achter dat dat niet automatisch gezag oplevert. De tijd van formele macht leidend tot publiek gezag is voorbij. In mijn lezingen analyseer en behandel ik de fundamentele veranderingen die plaats vinden: de opkomst van de disruptieve burger, de getrainde media zelfregie van kiezers en daardoor verandering van noodzakelijke retorische vaardigheden in de publieke arena en de noodzakelijke timing in uitoefening van macht in de publieke arena. Het leuke is dat dit soort agentschappen dat nu ontdekken, ernaar moeten handelen en het ook hun cultuur en organisatie-structuur sterk raakt: met dit type extern optreden kom je er niet met klassieke ambtelijke hiërarchie en veel papieren instructies vooraf. Het moet meer in vertrouwen, ter plekke, met talent.  Het vervelende is natuurlijk dat politici het als laatste ontdekken, veel nog in de ontkenningsfase van deze nieuwe werkelijkheid zitten en Nederland een veel grotere moralistische traditie (en dan is de nieuwe retoriek populistisch, rabiaat, narcistisch) heeft dan strategische (en dan leer je eerst open en objectief kijken naar machten, krachten, kansen). Nog een lange weg te gaan.

Related Articles

Back to top button