Agenda archief

VTW Masterclass Disruptie door de Burger: “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”

Download hier de presentatie
Op 8 december verzorgt Steven de Waal een bijdrage aan de door VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) aangeboden Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC”. Hij geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders, gaat in op de implicaties voor de relatie van de corporatie met haar stakeholders en zoomt in op de vernieuwing van bewonersparticipatie. Daarnaast bespreekt hij het toezicht daarop en het directe contact van de RvC met stakeholders. De maatschappij is sterk in beweging. Een duidelijk zichtbare trend is de toenemende weerstand van burgers tegen instituties en hun bestuurders. Disruptie is meer dan een modewoord (op die belangrijkste strategische ontwikkeling van dit moment gaat Steven de Waal in vanuit zijn concept van ‘disruptie door de burger, wat leidt tot disruptie voor de gekozen democratie, voor publiek debat en publieke dienstverlening). Elke organisatie zal niet alleen in dialoog moeten gaan met voor de hand liggende partijen als gemeenten en huurders, maar met alle partijen voor wie zij relevante betekenis hebben en andersom. Voor veel commissarissen is stakeholdermanagement een nieuw aandachtsveld in hun toezichthoudende rol.
In een verdere toelichting schrijft de VTW over deze Masterclass: De Governancecode 2015 schrijft voor dat zowel besturen als toezichthouders in dialoog gaan met belanghebbende partijen. Het bestuur wordt geacht belanghebbende partijen actief te betrekken bij het beleid en de behaalde prestaties. De gemeente en de huurders hebben – zeker gezien de bepalingen in de Woningwet 2015 – daarin een bijzondere positie. Dikwijls zal het bestuur een afgewogen keuze moeten maken tussen tegengestelde belangen. De RvC houdt toezicht op dat proces en op de kwaliteit van de relatie tussen bestuurder en belanghouders. Voor veel commissarissen is een actieve opstelling “naar buiten” nieuw. U wordt bijgepraat over de verschillende ervaringen van de Woonbond over eigentijdse benaderingen van dit vraagstuk.
Steven de Waal zal in zijn bijdrage ingaan op de belangrijkste trends in de maatschappij en de woonsector. Hij geeft een overzicht  van de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van corporaties en hun relatie met de belanghouders. En hij laat zien hoe corporaties daarmee om kunnen gaan en hun maatschappelijke verankering kunnen verbeteren of herwinnen.

Aanmelding gesloten.

Related Articles

Back to top button