Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Maatschappelijk ondernemerschap

Tienpuntenplan voor de publieke omroep

De Public SPACE Foundation publiceerde een Tienpuntenplan voor de publieke omroep. Immers, technologische ontwikkelingen en een toenemend media-aanbod vragen om een herijking van het mediabeleid en een fundamentele discussie over de rol van de publieke omroep daarbinnen.
De zes waarden die de WRR formuleert voor het goed functioneren van het medialandschap – pluriformiteit, onafhankelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit, sociale samenhang en bescherming van de persoonlijke levenssfeer – en de focus op functies die de raad daarbij voorstelt, vormen en goed startpunt voor deze discussie.

Geloof in markt en technologie

De omroepen stellen daarbij dat de focus op functies niet verbonden moet worden met een al te sterk geloof in markt en technologie. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat een uitdijende commercieel aanbod ook leidt tot een medialandschap waarin de genoemde waarden tot uiting komen. Ook in de digitale toekomst blijft daarom een sterk publiek domein van belang.
De omroepen zijn van mening dat het relevant is bij de vertaalslag naar de praktijk ook te denken vanuit de behoeften en wensen van de gebruiker en de noodzakelijke aantrekkingskracht van een mediaplatform in het uitdijende medialandschap.

Criteria ter verrijking van het WRR-kader

In dit rapport worden zes criteria geformuleerd waarmee het beoordelingskader van de WRR kan worden verrijkt:

  • herkenbaarheid
  • verankering en legitimiteit
  • openheid
  • ondernemerschap
  • prestatiegerichtheid
  • slagvaardigheid

Lees of download het gehele Tienpuntenplan voor de publieke omroep

Related Articles

Back to top button