PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

Visie op Wetsontwerp inzake Maatschappelijke Onderneming

Juridisch antwoord op niet juridisch probleem

November 2009 werd Steven de Waal uitgenodigd door de vaste commissie Justitie van de Tweede Kamer om deel te nemen aan het openbare gesprek rondom het wetsvoorstel ‘maatschappelijke onderneming’. Omdat hij hier niet bij aanwezig kon zijn, reageerde hij schriftelijke op het voorliggende wetsvoorstel.

Het wetsontwerp ‘maatschappelijke onderneming’ stelt voor dat verenigingen en stichtingen de maatschappelijke onderneming als rechtsvorm kunnen kiezen. De nieuwe rechtsvorm is bedoeld voor woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en alle andere instellingen zonder winstoogmerk die een maatschappelijk belang nastreven.

“Wij denken dat dit een rechtspersoon oplevert die eerder schadelijk is voor maatschappelijk draagvlak en duidelijkheid, dan behulpzaam”

Visie op wetsvoorstel

Het wetsontwerp en de discussie daarover gaan volgens Steven de Waal mank aan de volgende gebreken:

  • Het is een juridisch antwoord op een niet-bestaand juridisch probleem;
  • Het is als juridisch antwoord onvoldoende vernieuwend of effectief, maar wel normatief grensoverschrijdend;
  • Het is een antwoord op organisatieniveau (meso), terwijl de grote vraagstukken een nationaal en macro karakter hebben;
  • Het is dus op zijn minst overbodig, maar mogelijk ook schadelijk;

Conclusie

Steven de Waal raadde de Tweede Kamer Commissie Justitie aan deze rechtsvorm niet toe te voegen aan het wetboek. Het wetsvoorstel werd november 2010 ingetrokken.

Lees hier het volledige visiestuk

 

 

Related Articles

Back to top button