Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Agenda archief

Toezicht in Transitietijd van Bibliotheken: "Disruptieve burgerkracht"

Download hier de presentatie

De maatschappij verandert; (semi-) publieke organisaties, zoals de Bibliotheken, veranderen mee. Er zijn kansen binnen nieuwe domeinen, maar ook bedreigingen. Directeuren en bestuurders staan voor nieuwe vragen om hun bijdrage aan die verandering te leveren. Wat betekent dat concreet voor de rol van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur? Vraagt dat ook transitie in het toezicht? En wat betekent dat voor jou als lid van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur? Tijdens de door Rijnbrink op 5 februari georganiseerde themabijeenkomst ‘Toezicht in Transitietijd’ krijg je zicht op de veranderende context waarin toezichthouders moeten opereren. Burgers, partners, netwerken: allen vragen en pakken een rol. Klassiek toezicht past niet meer.
Niet gehinderd door enige kennis van zaken beweegt de disruptieve burger zich door de culturele sector. Burgers willen meedoen, meebeleven en mee-ervaren, maar ook meebeslissen, meezoeken en meesturen. Voor organisaties geldt ‘adapt or die.’
Public Space heeft vanaf de oprichting in 2001als missie bevordering maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap. Bij die missie werden we niet erg geholpen door de brave retoriek van politiek Den Haag die de burger ook ontdekte, maar vanuit eigen belang of een ander publiek belang (bezuinigingen). Die missie wordt nu gelukkig veel strenger en steviger ondersteund door de nieuwe disruptieve technologieën, met zelfs impact op onze politiek in de representatieve democratie.
Steven de Waal schetst in zijn bijdrage wat er op de (semi-)publieke sector afkomt en welke aanpassingen in handelen dat vraagt. En wat betekent dat voor verantwoordelijkheden en voor de rol van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur?
Toegankelijk voor Raden van Toezicht en Raden van Bestuur van Bibliotheken
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden of download de brochure
Download hier de presentatie

Related Articles

Back to top button