Agenda archief

Gespreksleider bij de Transformatiedialogen Hoger Onderwijs, van Blommestein Groep

Vanuit de ambitie om de veranderende paradigma’s binnen het hoger onderwijs te verkennen, initieert CACI i.s.m. Blommestein Groep de Transformatie Dialogen Onderwijs. Een exclusief en kleinschalig dinerdebat waarbij een select gezelschap van bestuurders en professionals uit met name Hoger Onderwijs in dialoog gaat over de impact en het strategisch instrumentarium van de digitale disruptie van het hoger onderwijslandschap.
Steven de Waal is op 4 september gespreksleider van de dialoog over nieuwe ecosystemen van learning communities.

In het verlengde van de digitaliserende samenleving vindt er in het hoger onderwijs een transitie plaats naar gepersonaliseerde én digitale leeromgevingen, aansluitend bij de fysieke, mobiele en virtuele leefwereld van de student. Het accent verschuift daarbij van pure kennisoverdracht naar het realiseren van impact en toegevoegde waarde. Een veranderende scope in het onderwijslandschap die de weg effent voor learning communities, internationalisering en onconventionele allianties met nieuwe partners. Worden hoger onderwijsinstellingen digitale netwerkorganisaties die de onderwijsbehoefte van studenten, maar ook van werknemers, een leven lang begeleiden en faciliteren? Met naast het eigen onderwijsaanbod óók dat van andere instellingen en het bedrijfsleven? Wat vraagt het anticiperen op internationalisering en digitalisering van de huidige bedrijfsvoering, investeringen in technologie en het aangaan van nieuwe allianties?
Toegankelijk voor genodigden

Related Articles

Back to top button