Maatschappelijk ondernemerschap

Visitatie voor woningcorporaties: eindelijk stakeholders met tanden

Op 3 november j.l. was ik gespreksleider van een workshop op het congres van Aedes, brancheorganisatie van woningcorporaties, over visitatie. Onder de titel: “Dwingen vreemde ogen?”Het is al tekenend voor het debat dat dit met vraagtekens wordt geschreven. Het is een enerverende sessie geworden. Het was de drukst bezochte workshop van het congres. Concrete aanleiding voor Aedes om er over te praten is het rapport van de commissie-Sas dat visitatie noemt als een van de belangrijkste instrumenten om het vertrouwen in de buitenwacht terug te verdienen en adviseert een dergelijk systeem verplicht te stellen.

Die analyse was tot een deel van de zaal echter nog niet doorgedrongen. De eerste helft waren de sprekers dominant die meenden dat ‘Er toch voldoende intern toezicht is’, danwel dat ‘De buitenwacht onterecht zo’n negatief beeld van ons heeft’ tot en met dat ‘Niemand het leuk vindt zich te laten visiteren’. Daarna kantelde het debat gelukkig enigszins. Dat startte met degenen die volgens mij terecht stelden dat ‘Wij het er ook bij hebben laten zitten'( het bestaande systeem van visitatie is in drie jaar door circa 25 corporaties benut). Het eindigde met de oproep van een aantal om ‘Nu echt werk te maken van het verplicht afleggen van maatschappelijke verantwoording’ Toch nog een mooi resultaat, wordt vervolgd.

Related Articles

Back to top button