PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

Visitatie woningcorporaties – Artikel in Goed Bestuur

Visitatie is tegenovergestelde van governancecode

Een visitatiestelsel is feitelijk het tegenovergestelde van een governancecode: een code stelt normen, terwijl een visitatie de bedoeling heeft om prestaties te meten.

De woningcorporatiesector heeft een governancecode, maar ondervindt hinder van een gebrek aan publieke verantwoording en geloofwaardigheid. Daarom ontwikkelde de stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland een visitatie-instrument.
Het visitatie-instrument meet de prestaties van woningcorporaties op vier gebieden:

  • Prestaties volgens opgave
  • Prestatie naar eigen ambities
  • Prestatie volgens stakeholders
  • Prestaties naar vermogen en governance

 

In Goed Bestuur, Tijdschrift over Governance (nr 4, 2009) geeft Steven de Waal, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland een toelichting op de ontwikkeling van het visitatie-instrument: “Een visitatie dient om de buitenwereld te laten zien wat je doet, maar ook om er zelf van te leren, je te verbeteren en te vergelijken met collega-corporaties.”

Lees het volledige artikel hier.

“Een visitatie dient om de wereld te laten zien wat je doet, er van te leren, je te verbeteren en te vergelijken met collega-corporaties”.

Related Articles

Back to top button