Maatschappelijk ondernemerschap

Visitatiestelsel woningcorporaties: Een belangrijke tussenstand

Op 19 april 2007 presenteerde ik als voorzitter van de Auditraad op een speciaal congres van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting de laatste stand van de methodiek van landelijke visitatie. Een belangrijke tussenmoment, zoals ook werd gememoreerd door de ontvangende partijen, Yvonne Geerdink van Woonnetwerk (de initiatiefnemers), Hendrien Witte van Aedes en toenmalig DG Wonen, Annet Bertram. De methodiek is getest in vele pilots met bereidwillige woningcorporaties.
De visitatie richt zich op 4 inhoudelijke aspecten:

  1. Presteren naar Opgave (Wat eist de omgeving objectief en bereikt de organisatie dat?);
  2. Presteren naar Ambitie (Wat wil de organisatie zelf en haalt men dat?);
  3. Presteren volgens Stakeholders (Wat eisen de directe belanghebbenden en voldoet de organisatie daaraan?);
  4. Presteren naar Vermogen (Doet de organisatie genoeg, gezien het beschikbare – maatschappelijk – vermogen?).

Hiermee waren we eigenlijk klaar, maar belangrijke partijen bij dit stelsel, met name VROM en Aedes, vroegen ons door te gaan met een nieuwe pilotronde om geen vertraging op te lopen. We doen dat graag, omdat dit stelsel een cruciale loot toevoegt aan de gehele governance structuur van woningcorporaties. Dit uitbouwen is de enige echte route om met hen om te gaan als partner en tegelijk te zorgen dat ze transparant en pittig opereren. Belastingheffingen hebben alleen een mogelijke rechtvaardigingsgrond in level playing field en sturing op de overheidskas zelf, maar zijn volstrekt onvoldoende om de investeringen echt en creatief los te maken gericht op wijken in problemen. Maar het blijft lastig communiceren, zoals bleek uit een kop van NRC van 3 mei naar aanleiding van onze presentatie “VROM bekijkt corporaties met vergrootglas“. Nou dat is het dus niet. Het is de samenleving die de woningcorporaties zal bekijken en het zijn de woningcorporaties zelf die meewerken aan het ontwikkelen van het vergrootglas!

Related Articles

Back to top button