Agenda archief

VTW Masterclass de RvC en de stakeholders

De door VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) aangeboden Masterclass “De RvC en de stakeholders” of “De aanspreekbare commissaris en de stakeholders” geeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed (kunnen) zijn op de woningcorporatie en de beoordeling door de stakeholders, bespreekt de rol die de commissarissen hebben in de dialoog met de stakeholders, die met de governancecode 2015 veel nadrukkelijker is geworden en gaat in op de relatie die de bestuurder heeft met de stakeholders en het toezicht daarop.
De maatschappij is sterk in beweging. Een duidelijk zichtbare trend is de toenemende weerstand van burgers tegen instituties en hun bestuurders. Steven de Waal bespreekt deze maatschappelijke ontwikkeling in zijn boek “Burgerkracht met burgermacht” en geeft aan dat corporaties hun plek in de samenleving moeten heruitvinden.
Tegelijkertijd schrijft de Governancecode 2015 voor – Principe 4 – dat zowel besturen als toezichthouders in dialoog gaan met belanghebbende partijen. Het bestuur wordt geacht belanghebbende partijen actief te betrekken bij het beleid en de behaalde prestaties. De gemeente en de huurders hebben – zeker gezien de bepalingen in de Woningwet 2015 – daarin een bijzondere positie. Dikwijls zal het bestuur een afgewogen keuze moeten maken tussen tegengestelde belangen. De Raad van Commissarissen worden geacht toezicht te houden op dat proces en de gemaakte beleidskeuzes goed te keuren.
Voor veel commissarissen is een actieve opstelling “naar buiten” nieuw. Gaat het om informatie-uitwisseling, om het afleggen van verantwoording of kunnen commissarissen indien nodig als “smeerolie” dienen bij moeizame of vastgelopen verhoudingen en de rol van diplomaat vervullen. In ieder geval is het dan meer dan ooit van belang de rollen van bestuur en toezichthouder zuiver te houden.
Toegankelijk voor commissarissen van woningcorporaties
woensdag 26 oktober 2016, 16:00 – 21:00 uur
Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht
Kijk hier voor meer informatie en inschrijven

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button