Agenda archief

Workshop voor Board Potentials: 'Rol en verantwoordelijkheden van de toezichthouder' (Nationaal Register)

Steven de Waal is een van de docenten van de Leergang Board Potentials van het Nationaal Register voor Commissarissen. Op 15 september verzorgt hij een workshop over de rol en verantwoordelijkheden van de commissaris/toezichthouder.
Over welke competenties moet een hedendaagse toezichthouder beschikken om de taken, verantwoordelijkheden en rollen te vervullen?
Wat zien we veranderen in de eisen die aan de toezichthouder gesteld worden?
‐          openheid over functioneren;
‐          kunnen omgaan met de media als het minder goed gaat;
‐          inhoudelijk toezicht ook op non-financial issues;
‐          oog voor kengetallen van de organisatie;
‐          open staan voor feedback en op een goede manier feedback kunnen geven;
‐          cultuurfit en teamfit;
‐          snel orde op zaken kunnen stellen na een debacle.
Hierbij gaat het om de competenties:
‐          strategisch vermogen;
‐          verantwoordelijkheidsbesef;
‐          zelfreflecterend vermogen;
‐          onafhankelijke geest;
‐          professionele scepsis.
Klik hier voor meer informatie en inschrijving voor de leergang van najaar 2016
 

Related Articles

Back to top button