Maatschappelijk leiderschapMaatschappelijk ondernemerschap

Zorg voor een gezond leven

Rapport PvdA over gezondheidszorg

Op 25 april 2005 presenteerde de PvdA-projectgroep ‘Zorg’ onder voorzitterschap van Steven de Waal het rapport ‘Zorg voor een gezond leven’. Eerder publiceerde de projectgroep al het rapport ‘De zorg als zorgenkind’, waarin een diagnose werd gegeven van de problemen in de gezondheidszorg.
‘Zorg voor gezond leven’ bevat voorstellen voor een oplossing van de gesignaleerde problemen.

Het rapport legt de nadruk op behoud van solidariteit, is terughoudend ten aanzien van marktwerking, geeft een grotere rol aan gemeenten, komt op voor meer rechten voor patiënten en benoemt ook de verantwoordelijkheid van de mensen zelf.

‘… Ongezondheid is besmettelijk. Investeren in gezondheid is daarom ook een maatschappelijk belang.’

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit ‘Zorg voor een gezond leven’

  • Gerichte en krachtige aanpak gezondheidsverschillen tussen arm en rijk
  • Preventie: verbetering van leefstijl als individuele basis voor collectieve zorg
  • Sparen voor aanvullende zorg op de oude dag
  • Heldere keuzen in de uitvoering
  • Minder mistige marktwerking
  • Omwenteling in de care: de instellingen de wijk in en lokale samenhang
  • Zorgprestaties verbeteren door moderne aanbodsturing en maatschappelijk ondernemen
  • Professionals centraal
  • Toezicht moet zich ook bewijzen

Download hier het volledige rapport:
Zorg voor een gezond leven – 2005 ‘ Een sociaal-democratische visie op de gezondheid, zorg en ziektekosten van burgers in de samenleving.’

 

Related Articles

Back to top button