PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

Acute zorg moet weg bij huisarts

Interview in Zorgvisie oktober 2008

Aanleiding is het rapport van Public SPACE met een pleidooi voor meer en andere vormen van samenwerking in de eerstelijnszorg. Steven de Waal licht dit pleidooi toe in het interview met Erik Bassant.

Uit het interview:

“Ondernemerschap in de eerste lijn komt moeizaam van de grond. Stroperigheid en eilandjescultuur domineren. Dat is zorgelijk want de patiënt heeft steeds vaker chronische zorg, complexe zorg aan huis en preventie nodig. Professionals hebben daar te weinig oog voor”.

Knelpunten in de eerste lijn

De Waal ziet een aantal knelpunten in de eerste lijn waarop een duidelijk antwoord moet komen omdat de zorg niet goed is geregeld. De regie in de ketenzorg moet duidelijk zijn, bijvoorbeeld door de huisarts daar verantwoordelijk voor te maken. En misschien wel voor meer: “Zaken om de patiënt heen die wellicht niet rechtstreeks de zorguitvoering raken, maar wel het welbevinden en de kans op genezing beïnvloeden.” Een ander knelpunt is de achterstand bij de invoering van nieuwe technologieën zoals het elektronisch patiëntendossier. En last but not least noemt hij de onduidelijkheid over de rol van de huisarts in de acute zorg. “Voor het publiek is onduidelijk wat de eerstelijnszorg kan leveren op het gebied van acute zorg. Waar ga je naar toe als je kind midden in de nacht van de trap valt? Naar de huisarts, de huisartsenpost of liever gelijk naar het ziekenhuis? Daar is veel verwarring over. Met als gevolg dat mensen steeds vaker meteen naar het ziekenhuis gaan. Dan kun je beter zeggen: de acute zorg hoort niet meer bij de huisarts thuis, maar bij het ziekenhuis. Huisartsenposten kunnen beter opgaan in de afdelingen Spoedeisende Hulp.”

“Je moet samenwerking en samenhang financieel belonen”

Download het interview met Steven de Waal
Lees het  onderzoeksrapport van Public SPACE: De professionele praktijk als onderneming

Related Articles

Back to top button