PublicatiesMaatschappelijk leiderschap

Begrijpen de lijsttrekkers de zorg wel? Column voor Zorgvisie

Zorg is meer dan koopkrachtplaatjes en eigen risico

We hebben nu een aantal grote lijsttrekkersdebatten gehad. De meest recente was afgelopen woensdag in Carré. Een ding is duidelijk: hier zijn generalistische rekenmeesters aan het woord die vooral heel goed luisteren naar de economen van het CPB.

Alle getallen kent men van buiten en Cohen valt dus op als hij het een keer niet weet. Bijna alle schermutselingen gaan over geld. Hoe krijgen we minder kosten? Hoe kunnen we zorgen dat mensen meer betalen? Hoe rechtvaardig is dat? Hoe inkomensafhankelijk zijn premies en eigen risico? Het meest ‘inhoudelijke’ dat ik hoorde ging over organiseren dichtbij de mensen (Roemer, Cohen) en – ineens – heel kort het woord ‘huisartsenpost’ (Rutte).

Eigen Haagsche werkelijkheid

De lijsttrekkers creëren zo opnieuw hun eigen Haagsche werkelijkheid. Want wat is de echte werkelijkheid? Dat de economen van het CPB nog geen maand vooruit kunnen voorspellen, laat staan tot 2040. Dat weten we uit de bankencrisis en de voortdurende aanpassing van hun prognoses terwijl de crisis vorderde.

“Het gaat de patiënt om goede zorg, aandacht, bejegening en deskundig personeel”

Management en werkvloer in de zorg

De zorg is voor de kiezer veel meer dan alleen koopkrachtplaatjes en eigen risico’ s. Het gaat de patiënt om goede zorg, aandacht, bejegening en deskundig personeel. Dat blijkt uit alle cliëntenpeilingen. En ook dat er heel veel innovatie plaatsvindt, zowel in het beginnende marktstelsel van de cure, als in het vage en slecht georganiseerde planningssysteem van de care. Zou het dus kunnen zijn dat dit allemaal niets te maken heeft met stelsel en ideologie, maar met management en werkvloer in de zorg zelf?

Politici en sector

Er tekent zich een nieuwe tweedeling af: tussen politici en sector. De een weet weinig van de echte zorg en laat zich influisteren door economen. De ander werkt en innoveert stug door en probeert zo opportunistisch mogelijk te profiteren van de Haagsche plannen. Wie vraagt de lijsttrekkers eens net zo door over de zorg als over CPB-getallen? Over Buurtzorg of domotica of SEH’s of preventie of declaratiefraude of coöperaties, om maar eens wat interessante kwesties te benoemen.

Deze column werd op 27 mei 2010 gepubliceerd op Zorgvisie.nl

Noot van de redactie: ten behoeve van de leesbaarheid zijn tussenkopjes en citaten toegevoegd.

Related Articles

Back to top button