Boekshop

Boeken van Public SPACE die u kunt bestellen:

Burgerkracht met Burgermacht

Burgerkracht_met-burgermacht_omslagNederland verbouwt de verzorgings-en verzekeringsstaat fundamenteel. Dit essay analyseert dit proces, de problemen, de kansen, de lege retoriek en doet aanbevelingen. Burgers leunen verwend achterover, maar nemen ook toenemend onverwachte initiatieven (burgerkracht). De overheid stuurt en regelt gulzig voorwaarts, samen met een paternalistische polder, maar zou anders willen en erkent het probleem van het gebrek aan burgermacht. Maatschappelijke ondernemingen schuilen nog allereerst bij de overheid, maar sommigen worden ook partner van burgerinitiatief.
Bestel Burgerkracht met Burgermacht bij Boom Bestuurskunde
Lees de uitgebreide samenvatting (pdf)

The Value(s) of Civil Leaders

proefschrift-Steven-de-Waal-voorkantWelke waarden motiveren en sturen maatschappelijk leiders en in welke mate zijn die waarden gevormd door de institutionele context van waaruit zij opereren? Dat is de kernvraag in het proefschrift ‘The Value of Civil Leaders’. Uit deze studie van Steven de Waal blijkt dat maatschappelijk leiders zich onttrekken aan de typische invloed van besturingscontexten, waarschijnlijk door een combinatie van hun leiderschapshouding en de legitimering door hun maatschappelijke oriëntatie. De Waal analyseerde de positie van 30 maatschappelijk leiders door middel van interviews en verzameling van openbare data. Daarnaast hield hij een vergelijkende enquête over waardenpatronen onder een groep van 230 respondenten.
Bestel ‘The Value(s) of Civil Leaders’ bij Eleven International Publishers.
Lees de uitgebreide samenvatting (pdf)

Strategisch management voor de publieke zaak

Hoe burgers, bedrijven, non-profitorganisaties en overheid gezamenlijk problemen oplossen.
Maatschappelijke vraagstukken vragen om inventieve oplossingen. De inzet en samenwerking van vele partijen zijn nodig om doorbraken te creëren en werkelijk succes te boeken. Of het nu gaat om filebestrijding, het wegwerken van wachtlijsten, het voorkomen van uitval van jongeren in het onderwijs of de bestrijding van terrorisme. Dat lukt alleen als er sprake is van inzicht in het eigen tactisch instrumentarium én in de strategie en het gedrag van de ander. Visie op het krachtenveld binnen de publieke sector vanuit welbegrepen eigenbelang bij de goede, gemeenschappelijke zaak is essentieel. Werkelijk strategisch inzicht in deze complexe werkelijkheid vormt dus de basis voor succesvol management van publieke goederen en belangen.
Bestel ‘Strategisch management voor de publieke zaak’ bij Boom Bestuurskunde
Grotere aantallen bestellen? Neem contact op met Public SPACE.

Naar een intelligente en verbonden overheid

De overheid moet meedoen. Dat is de kern van het manifest ‘Naar een intelligente en verbonden overheid’. Veel hardnekkige problemen schreeuwen om een oplossing. Die is alleen te bereiken door een intensief samenspel van overheid en private partijen. Zowel for-profit als not-for-profit. Nederland moet daar met kracht op inzetten.
Het manifest geeft een visie op een dergelijke nieuwe, ‘intelligente en verbonden’ overheid. Het behandelt voorstellen voor concrete, soms onorthodoxe, maatregelen waaraan we kunnen denken om die overheid te bereiken. Lees hier meer over het manifest.
Bestel een gedrukt exemplaar (á 14 euro) van het manifest ‘Naar een intelligente en verbonden overheid’.

Nieuwe strategieën voor het publieke domein


Maatschappelijk ondernemen in de praktijk. De Nederlandse samenleving maakt een zeer serieus te nemen veranderingsproces door met als rode draden:

  1. Hoe bewaken we nationale publieke doelen en waarden, zoals toegankelijkheid, rechtvaardige verdeling en gelijke kansen.
  2. Welke rol speelt het klassieke maatschappelijke middenveld daarin, de moderne organisaties van en voor burgers?

Dit boek behandelt deze vragen. In de Europese beleidsconcurrentie en open markt heeft Nederland hiermee een niet te verwaarlozen troef in handen.
Bestel dit boek via bol.com
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button