boeken uitgelichtPublicatiesBoekenMaatschappelijk ondernemerschap

Manifest ‘Naar een intelligente en verbonden overheid’ (2007)

De overheid moet meedoen: dat is de kern

Veel hardnekkige problemen schreeuwen om een oplossing. Die is alleen te bereiken door een intensief samenspel van overheid en private partijen. Zowel for-profit als not-for-profit. Nederland moet daar met kracht op inzetten. Voorbij de koudwatervrees voor publiek private samenwerking en ‘hybriditeit’ . Van analyse naar (samen) doen. Dat vergt niet alleen ander overheidsbeleid, maar vooral een heel andere overheidsorganisatie. Voor deze lijn is een groot maatschappelijk draagvlak.
Het manifest geeft een visie op een dergelijke nieuwe, ‘intelligente en verbonden’ overheid. Het behandelt voorstellen voor concrete, soms onorthodoxe, maatregelen waaraan we kunnen denken om die overheid te bereiken. Deze zijn gebaseerd op de jarenlange bestudering van vraagstukken in de publieke sector door de denktank van Public SPACE Foundation. De denktank bestaat uit opinieleiders en ervaren bestuurders die op het grensvlak van publiek private vraagstukken opereren en op persoonlijke titel participeren. Ze is een privaat initiatief en geheel onafhankelijk.

Nederland moet over zijn eigen schaduw heenspringen

Sinds de lancering van dit manifest is door de media uitgebreid aandacht gegeven (lees ook deze recensie in Publiek Management) aan ons voorstel te komen tot ‘grote werken in het laagland’, zoals een inspirerend kunstwerk met allure voor de kust of grootse infrastructurele werken. Deze suggesties zijn het sluitstuk van ons betoog dat Nederland over zijn eigen schaduw heen moet springen, vooral door beter samen te gaan werken tussen overheid en private partijen en zich dan ook weer zelfbewust aan de wereld zal kunnen presenteren.

Samen werken, samen leven

In het nieuwe motto van het nieuwe kabinet ‘Samen Werken, Samen Leven’ en in veel van de filosofie van het voorliggende regeerakkoord is dit ook terug te vinden. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het uitvoeren hiervan zal ingrijpende veranderingen vragen in bestuurscultuur, ambtelijke organisatie en rolverdeling tussen publieke en private partijen. Onze analyse leert dat hierin voor veel onderdelen van de overheid nog een lange en ingrijpende weg te gaan is, maar dat het inzetten op een betere samenwerking ook houvast en richting verschaft. Ook in de voorgenomen reductie van het overheidsapparaat en de bestuurlijke drukte.

Lees hier een recensie van het manifest van Public SPACE door Vincent Smits voor het tijdschrift Publiek Management.

Lees hier het essay ‘Grandes Oeuvres’: Hoe nu verder? Een vervolg op het manifest van Public SPACE.

Lees hier ‘Typisch Nederlands: Grote zaken klein aanpakken’ een artikel op LinkedIn uit 2017 waarin Steven de Waal in actuele maatregelen rond nationale politie, Schiphol en NS, de issues herkent die in het manifest uit 2007 werden beschreven.

Related Articles

Back to top button