Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Masterclass ‘Hedendaagse macht en burgerkracht’ voor Kring Andragologie

24 januari 2023 | 19:00 - 21:00

Masterclasses – Hedendaagse macht

De Kring Andragologie organiseert dit najaar een reeks masterclasses – opgezet als multiperspectivische studie naar hedendaagse macht – met Willem Vrakking, Klaas Mulder, Geertje Mak, Carolien de Monchy, Diliara Valeeva, Jeroen Oomen en Steven de Waal.

Burgerkracht

In de laatste masterclass van de reeks neemt Steven de Waal – van huis uit andragoloog – de rol van denker en gespreksleider in. Hij neemt ons mee in een open gedachtewisseling en discussie over de verschillende invalshoeken van hedendaagse macht die in deze reeks aan de orde zijn geweest. Daarbij wordt ook de oorspronkelijke invalshoek en stelling van Moisés Naím over ‘het einde van macht’ met elkaar onder de loep genomen. En de vraag of we inderdaad kunnen spreken van een verschuiving van macht als een ‘verticaal fenomeen’ naar een ‘horizontaal fenomeen’, waarbij het meer (dan voorheen) uitmaakt als burgers hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Praktische informatie en aanmelden

Data: 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 december 2022, en 24 januari 2023.

Sprekers:
Prof. Willem Vrakking – De Tirannie van Experts;
Dr. Klaas Mulder – Foutje moet kunnen;
Prof. Dr. Geertje Mak – Macht & gender;
Drs. Carolien de Monchy – Macht in de bestuurskamer: vanzelfsprekend en onzichtbaar;
Dr. Diliara Valeeva – Een mondiale machtselite;
Dr. Jeroen Oomen: Machtsstructuren: minder zichtbaar, maar wel harder;
Dr. Steven de waal: Hedendaagse macht en burgerkracht.

Plaats:
De lezingen vinden plaats op Roeterseiland Campus, Universiteit van Amsterdam (Amsterdam-Centrum).

De masterclasses zijn bedoeld voor: 
– Belangstellenden die geïnteresseerd zijn in de werking van hedendaagse macht vanuit verschillende perspectieven, op diverse samenlevingsniveaus; zichtbaar en onzichtbaar. Met een spectrum lopend van o.a. dwingende/formele macht, onderdrukkende macht, zachte macht die uitsluit, onzichtbare machtsstructuren tot aan burger-tegenkracht. Met als vertrekpunt dat macht op zichzelf niet vies of verwerpelijk is, maar in de samenleving een alledaags fenomeen is in de vorm van staatsmacht (wetten, uitvoeringregels en overheidsbeleid), beïnvloeding door belanghebbenden van het dagelijks leven, als ook in de vorm van het (collectief) leefgedrag van burgers en groeperingen.
– Praktijkprofessionals en specialisten – zoals bij kennisinstituten, beleidsmakers, consultants, adviseurs, transitieleiders – in uiteenlopende sectoren of werken aan multidisciplinaire opgaven; wetenschappers/onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs; en andrago(lo)gen;
– Bestuurders, managers en leidinggevenden van (netwerk-)organisaties in de semipublieke sector (waaronder NGO’s, vakbonden), alsmede van bedrijven met een maatschappelijk kompas;
– Burgers die actief zijn in burgerinitiatieven, werken aan de opbouw van de samenleving of anderszins belangstellend zijn;
– Politici, bestuurders en ambtenaren die op enige plek in onze ‘politieke democratie’ actief zijn en werken aan c.q. voor een integer overheidsbestuur.

Uitgebreider informatie: download de flyer Hedendaagse Macht
Aanmelden:
kan zowel voor losse masterclasses als voor de hele reeks via deze pagina

Back to top button