artikel uitgelichtMaatschappelijk leiderschap

Colleges ‘Van Crisis tot Transformatie in de Zorg’ – UvA Kring Andragologie

Hoe Disruptief Maatschappelijk Leiderschap de Zorg verandert; 7 routes voor koplopers

Dit najaar start een reeks colleges rond het laatste boek van Steven de Waal ‘Het zal mijn zorg zijn; 7 routes naar een gezond zorgstelsel’. De collegereeks ‘Van Crisis tot Transformatie in de Zorg’ is een co-productie van Public Space Foundation en de Kring Andragologie van de UvA. Vijf dinsdagavonden met koplopers in de zorg: Paul Habets (huisartsenzorg), Linda Terpstra, Anke van Dijke (geweldgerelateerde zorg), Ingrid Rebel (jeugdzorg), Frido Kraanen (woon zorg), Jos de Blok (thuiszorg), Marcel Canoy (zorgzame buurten) en Albert Jan Kruiter (nieuwe oplossingen in zorg).

Tijdens de coronacrisis is het verder duidelijk geworden dat de gezondheidszorg in de Westerse landen al vóór de pandemie aan fundamentele herijking, reflectie en nieuwe wegen toe was. Het is daarom tijd om voortvarend stappen te zetten in de richting van structurele veranderingen van ons zorgsysteem. De huidige kwaliteit van zorg is in de toekomst niet meer op te brengen, we moeten dringend andere keuzes gaan maken.

Dat is het uitgangspunt van het boek van Steven de Waal waarin hij aangeeft hoe koplopers in de zorg, tegen de dominerende bestuurlijke cultuur in, van onderop al lang fundamenteel experimenteren met veranderingen en zorg­innovaties realiseren. Dat doen ze samen met professionals, bestuurders en patiënten. Daarbij wordt de moderne, grote kracht van burgers, die disruptief kan uitpakken voor vastzittende oude structuren en routines, omarmd.

In de collegereeks worden deze zorginnovaties van koplopers verkend. De zeven mogelijke routes van verandering van de zorg, die in het boek dienen als een soort kapstok om de vele initiatieven aan op te hangen en de richting aan te duiden, komen daarbij aan de orde. Daarnaast wordt bediscussieerd op welke wijze deze experimenten tezamen veranderingen van de zorg van onderop kunnen bewerkstelligen en kunnen leiden tot een uiteindelijke kanteling van de zorg naar een beter zorgsysteem.

We doen dat door een aantal van de civil leaders die in het boek van Steven de Waal zijn opgevoerd en in het zonnetje gezet, in deze colleges aan het woord te laten. Over hun zorginnovatie (Wat is daar goed aan? Wat hebben de patiënten er aan en wat vonden die ervan? Waarom hebben we het zo gedaan?) en hun civil leadership (Waar liep ik tegenaan? Wie lagen er allemaal dwars? Waar zaten de grootste medestanders en bondgenoten? Vanuit welke drive en waarden wilde ik dit perse doen?).

We beogen daarmee vooral een publiek te bereiken uit de zorg zelf. Mensen die in hun hart graag datzelfde leiderschap willen vertonen op alle plaatsen en frontlinies die ertoe doen. Maar misschien aarzelen ze nog of huiveren ze voor de mogelijke tegenwerking en weerstand, of weten ze niet waar en hoe te beginnen. Met deze collegereeks willen we, net als met het boek, mensen in de zorg stimuleren om meer te geloven in en te werken aan hun zo noodzakelijke eigen maatschappelijk leiderschap!

Praktisch

  • Download hier de flyer met info over programma en sprekers
  • Data: de dinsdagen 17 september, 15 oktober, 26 november, 17 december en 14 januari 2025
  • Tijden: 18.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.00 uur)
  • Locatie: een nader te bepalen locatie van de Universiteit van Amsterdam
  • Kosten: € 300,= per persoon voor 5 bijeenkomsten, incl. het boek ‘Het zal mijn zorg zijn; 7 routes naar een gezond zorgstelsel’ van Steven de Waal
  • Inschrijven kan door te mailen naar transformatiereeks2024@andragologie.org

Related Articles

Back to top button