Maatschappelijk leiderschap

Denktank over governance, zowel publiek als privaat

Op 6 maart hield de Denktank een meeting over governancevraagstukken, aan de hand van lezingen van Paul Koster, mede gebaseerd op zijn komend afscheid van de AFM, en Ralph Pans, lid van de Denktank en algemeen directeur VNG. Het verslag zal t.z.t. verschijnen op onze nieuwe website en is nu al op te vragen bij het secretariaat.
Kernconclusie (in mijn woorden) leek toch te zijn dat de governance veranderingen in het bedrijfsleven fundamenteler en systematischer zijn aangepakt en werkelijk ook ingingen op de roep om meer macht voor aandeelhouders (ten opzichte van management dat teveel een eigen kaste werd, maar wel met geleend geld) en meer transparantie (vanwege de schandalen rond o.a. Enron en Ahold) dan de governance aanpassingen bij gemeenten. De directe verkiezing van de burgemeester ging niet door, maar was ook niet goed doordacht ten opzichte van een kerntaak als gezag over de politie. De zogenaamde dualisering sloeg te weinig acht op de rol van politieke partijen en leidde dus in eerste instantie juist tot een niet beoogd effect: intern gedoe op het stadhuis in plaats van gevoeligheid voor wat leeft in de stad. Dit is des te vreemder, omdat een deel van de bedrijfsleven wetgeving, zoals de Sarbanes-Oxleywet gekenmerkt werd door groot haastwerk. De Nederlandse poltiek zit toch te dicht op de gemeenten om met enig wijs overzicht een heldere consistente lijn in bestuurlijke wetgeving neer te zetten, met als gevolg veel rafelrandjes die nog gerepareerd moeten worden. Wel was evident dat de gemeenten zelf sterk werken aan meer transparantie via allerlei websites, brochures en kengetallen.

Related Articles

Back to top button