Agenda archief

Dag van de Denktanks – Public SPACE: Doorbraak in Burgerschap

Banner
Tijdens De Dag Van De Denktanks op 9 maart aanstaande, de tweede alweer na de première vorig jaar, zullen toonaangevende denktanks samen met deelnemers de maatschappelijke doorbraken waar zij actueel aan werken, aantonen en doornemen. In interactieve sessies presenteren Denktanks waar ze aan werken, deelnemers denken en doen mee. Daarnaast zullen twee Guerrilla denktanks werken aan oplossingen voor de vluchtelingen problematiek. Uiteraard zal de dag worden ingeleid door interessante sprekers.
Public SPACE, een van de eerste denktanks in Nederland, juicht dit soort publieke en beleidsmatige aandacht voor dit groeiend fenomeen toe vanwege het private, missiegedreven en onafhankelijke karakter van denktanks. Public SPACE doet daarom opnieuw graag mee aan de Dag voor de Denktanks.
Dit jaar geeft Public SPACE met name aandacht aan haar recente publicatie, ‘Burgerkracht met Burgermacht. Het einde van de maatschappelijke onderneming en het polderpaternalisme’ (Boom 2015). We merken dat dit zeer leeft, met name bij maatschappelijke ondernemingen (die best met burgerschap aan de slag willen, maar daarin niet altijd steun van de overheid ervaren) en bij burgerorganisaties (die tegenwerking ervaren door overheid en bestaande instituten). Dit is precies de strekking van ons boek: stimuleren van burgerschap en collectief burgerinitiatief is de juiste, moderne en fundamentele route, maar is veel te naïef, ondoordacht en romantisch gepresenteerd. Moderne burgers kunnen zich vanwege nieuwe technieken ook veel beter organiseren en dat heeft een enorme impact op de huidige institutionele orde. De grootste verandering betreft de cultuur van de bestuurselite: paternalisme, gebaseerd op centralistische en schijnbaar rationele polderonderhandelingen, dat goed werkte bij de opbouw van de verzorgingsstaat, staat hier haaks op. De georganiseerde burger moet veel meer ruimte krijgen in de publieke zaak, in het boek heet dat dat we al lang voorbij ‘meer mede-zeggenschap’ zijn en moeten denken in termen van ‘co-productie’.
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden voor de Dag van de Denktanks
Kijk hier voor meer over de lancering van het essay ‘Burgerkracht met Burgermacht’ met Kim Putters

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button