PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

Het experiment voorbij. Ronde tafelgesprek.

Het Experiment. Vakblad Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting, 1/2008

Maatschappelijke visitatie stelt de samenleving in staat een gefundeerd oordeel uit te spreken over het maatschappelijk presteren en functioneren van corporaties. Ook stelt het corporaties als maatschappelijke ondernemingen in staat zich te verantwoorden en hun presteren en functioneren te verbeteren. Twee zijden van dezelfde medaille.

Diverse corporaties, visiterende bureaus en een Auditraad onder leiding van Steven de Waal werkten samen met de SEV en B&A gedurende bijna twee jaar aan de ontwikkeling van een externe, onafhankelijke en gezaghebbende maatschappelijke visitatie. Een geslaagd experiment van leren verantwoorden. In een rondetafelgesprek spraken alle betrokkenen over hun ervaringen de afgelopen jaren. Het experiment is bijna voorbij.

Lees hier het verslag van dit rondetafelgesprek.

 

Related Articles

Back to top button