Agenda archief

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2016 – TU Delft

Op 22 september zal Steven de Waal de door de TU-Delft georganiseerde Discussiedagen Sociale Huisvesting starten met een inleiding en discussie over zijn boek ‘Burgerkracht met Burgermacht‘.

dae5c8ef0bDe nieuwe Woningwet heeft de nodige piketpalen geslagen voor de sociale huisvesting in de komende jaren. Er zijn grenzen bepaald voor wat nog wel mag en wat moet worden overgelaten aan private marktpartijen. De minister heeft scherpere regels geformuleerd voor woningtoewijzing. Binnen die kaders kunnen lokale partijen – gemeenten, corporaties en bewoners – met elkaar afspraken maken over de te leveren prestaties. Er is daarbij nog heel veel wél te kiezen. Welke keuzes maken de partijen op lokaal niveau? Hebben bewoners en woningzoekenden daarbij werkelijk invloed op de te maken afspraken? Leidt het tot politieke discussies over de toekomstige ontwikkeling van dorp en stad en de huisvestingsopgaven?
Tijdens de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2016 staan de keuzes die gemaakt worden bij de invulling van het sociale huisvestingsbeleid centraal.
Steven de Waal heeft de afgelopen maanden veelvuldig lezingen gehouden over zijn laatste boek in de sociale huisvesting. Interessante gedachtelijnen die hij uitwerkt voor de sector zijn de volgende. Allereerst beschrijft hij het huidig bestel met maatschappelijke ondernemingen functionerend als een private façade voor pijnlijk overheidsbeleid. Goed voorbeeld in deze sector is de verhuurdersheffing. Vervolgens schetst hij de voornaamste uitdaging van ons publieke bestel namelijk om de door hem gedefinieerde en geanalyseerde disruptieve burger toe te laten. Een van de voornaamste redenen waarom dit niet goed gaat, is de cultuur van polderpaternalisme. Die is ook uitdrukkelijk aanwezig bij velen in de sociale huisvesting. Wordt vast een boeiende gemeenschappelijke uitwisseling en discussie.

Data en locatie: 22-23 september 2016, Landgoed Zonheuvel te Doorn.
Klik hier voor meer informatie en inschrijving

Related Articles

Back to top button