Agenda archief

VTW Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC"

Tijdens de door VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) aangeboden Masterclass “Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC” op 24 mei en 13 juni, verzorgt Steven de Waal een inleiding over trends in de maatschappij. Hij geeft een overzicht van de actuele ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van corporaties en hun relatie met de belanghouders en hoe corporaties daarmee om kunnen gaan en hun maatschappelijk verankering kunnen verbeteren of herwinnen.
De grote slagen die hij behandelt, liggen in lijn met een groot aantal publicaties en boeken van Public SPACE:
* de opkomst van de disruptieve burger, aansluitend op de technologische revolutie door massale en mobiele en connected ICT die disruptie veroorzaakt in de moderne wereldwijde platformeconomie;
* de neergang van klassiek management, veroorzaakt door de te sterke technisch-professionalisering, aan management worden toegevoegd sturen op shared value/public value, karakter en waardengedreven handelen;
*de grote en fundamentele veranderingen in de positie van RvT/RvC hierdoor (die uiteraard door de overheid niet of te laat zullen worden begrepen, daar moeten RvT/RvC zelf een goede weg in kiezen, codes en wetten en toezicht zullen daar maar ten dele bij helpen): minder hiërarchie, minder regelgestuurdheid, minder alleen kijken naar economische continuïteit
Toegankelijk voor commissarissen van woningcorporaties
Kijk hier voor meer informatie en inschrijven
Download hier de presentatie

Related Articles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button