PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

Essay ‘De waarde(n) van de academie’

In het essay ‘De waarde(n) van de academie‘ gaat Steven de Waal in op feiten en fictie over de rol van de universiteit bij innovatie en kennisontwikkeling. Waar vindt academische vorming plaats? Wat is de waarde van de universiteit? De Waal beantwoordt deze vraag in 4 punten.
Wat is de waarde van de universiteit?

  1. De universiteit zorgt voor vorming van wereldburgers;
  2. De universiteit zorgt voor elitevorming volgens het principe van de meritocratie;
  3. De universiteit biedt a-ideologische en anti-ideologische kennisontwikkeling;
  4. De universiteit zorgt voor een grondwerk voor uitvindingen.

Lees het gehele essay ‘De waarde(n) van de academie’.

Related Articles

Back to top button