boeken uitgelichtPublicatiesBoekenMaatschappelijk ondernemerschap

GGD NL en Public SPACE nemen voortouw debat vernieuwing jeugdzorg (2011)

Verkenning van het toekomstig jeugdzorgstelsel op verzoek van GGD Nederland

Een betere zorg voor jeugd. Decentralisatie van de jeugdzorg als kans.

Steven de Waal, voorzitter van de onafhankelijke denktank Public SPACE, heeft in 2011 op verzoek en met medewerking van GGD Nederland een verkenning gemaakt van het toekomstige jeugdzorgstelsel. Maandag 6 en dinsdag 7 juni 2011 werden de eerste exemplaren overhandigd aan respectievelijk Marcel van Gastel, Directeur-Generaal Jeugd Maatschappij en Zorg bij het ministerie van VWS, Erik Dannenberg, bestuurder van de VNG en voorzitter van de VNG-commissie Jeugd en Ralph Pans, voorzitter directieraad VNG.

Het kabinet is voornemens grote delen van de jeugdzorg te decentraliseren en over te dragen aan gemeenten. GGD Nederland wil ter voorbereiding op de reorganisatie een brede maatschappelijke discussie op gang brengen over de toekomst van de jeugdzorg. Daarom is Steven de Waal gevraagd een verkenning te doen van de gehele sector. Deze verkenning verscheen onder de titel ‘Een betere Zorg voor Jeugd, decentralisatie van de Jeugdzorg als kans. Een reiziger blijft zich verwonderen’.

Bureaucratie verminderen

Steven de Waal ziet een uitgelezen kans de Jeugdzorg effectiever en dichter op de burgers te organiseren en tegelijkertijd bureaucratie te verminderen en gewenste bezuinigingen te realiseren. Over het jeugdzorgstelsel hebben betrokkenen nu veel klachten. Er zijn flinke wachtlijsten, teveel loketten, enorme administratieve werkdruk en bureaucratisering. Tevens heeft de instelling van de Bureaus Jeugdzorg niet geleid tot de gewenste toegankelijkheid.

“Door de indicatiestelling in de jeugdzorg af te schaffen, de regie terug te geven aan de professionele zorgverleners en hen te laten werken op basis van vertrouwen kan de enorme administratieve last verdwijnen.”

Steven de Waal overhandigt Zorg voor Jeugd aan Erik Dannenberg en Ralph Pans

Steven de Waal introduceert een nieuwe blik op het totale stelsel onder de noemer ‘Zorg voor Jeugd.’ Door de indicatiestelling in de jeugdzorg af te schaffen, de regie terug te geven aan de professionele zorgverleners en hen te laten werken op basis van vertrouwen kan de enorme administratieve last verdwijnen. De Centra voor Jeugd en Gezin kunnen de lokale toegangspoort tot de jeugdzorg worden waar de professionals zelf de regie in handen krijgen. Op termijn kunnen de Bureaus Jeugdzorg worden opgeheven.

 

Download de publicatie ‘Een betere zorg voor Jeugd. Decentralisatie van de jeugdzorg als kans.’

Related Articles

Back to top button