Maatschappelijk ondernemerschap

Interview met kinderarts Sükrü Genco

Hoe PVV mentaliteit zinvolle innovatie in de zorg belemmert

Gebrek aan culturele diversiteit vergroot kosten gezondheidszorg

Het politieke klimaat van afgelopen jaren ten aanzien van culturele diversiteit heeft ertoe geleid dat sommige goede initiatieven niet meer van de grond komen.

“Kindersterfte onder allochtone Nederlanders is vier keer zo groot” – Sükrü Genco

Samen met een aantal andere artsen van Turkse en Marokkaanse afkomst richtte Sükrü Genco in 2010 de Vatankliniek op. Dit initiatief kwam tegemoet aan de behoefte van patiënten met een andere culturele achtergrond die vanwege taal of culturele barrières minder vertrouwen hebben in de Nederlandse artsen. Deze patiënten wijken voor medische zorg soms uit naar het land van herkomst. Tussenkomst van een arts met een vergelijkbare culturele achtergrond kan deze barrière wegnemen. Sükrü Genco vertelt in het interview hoe het politieke klimaat en gevestigde belangen dit initiatief hebben gefrustreerd.

Related Articles

Back to top button