Maatschappelijk ondernemerschap

Nieuwe website: Next Step

Snelle technische ontwikkeling in digitale wereld: na 10 jaar alweer modernisering

U allen kunt het zien: Public Space heeft een nieuwe website qua vormgeving en qua techniek.

Daar is maanden intensief aan gewerkt, door inhoudsdeskundigen, techneuten en backoffice.

In de enorme berg informatie vinden wat je zoekt

Het boeiende van een website voor een Denktank als Public Space is dat de moderne technologie de toegang en vindplaats van de vele blogs, artikelen, boeken en lezingen op thema en trefwoord weliswaar sterk vergemakkelijkt, maar tegelijk het enorme probleem van de digitale wereld daarmee ook duidelijk maakt: er dreigt juist een overdaad aan data en informatie. Daarom is sturing via beelden, overzichtelijkheid en faciliteren van zoekgedrag cruciaal.

“Serendipity (de toevallige vondst op basis van gericht zoekgedrag) is wat Denktanks als Public Space willen bevorderen!”

Dat Public Space zoveel data en informatie en hopelijk ook wijsheid beschikbaar heeft, is niet langer belangrijk (zoals veel hoogleraren nu ook ontdekken), maar wel of a) de zoeker dat ook weet en b) diezelfde zoeker bij binnenkomst in de enorme berg aan informatie van Public Space daar ook kan vinden wat hij/zij zoekt. Liever nog: stuit op onbekende inzichten waar hij/zij – onverwacht – mee verder kan! Serendipity (de toevallige vondst op basis van gericht zoekgedrag) is wat Denktanks als Public Space willen bevorderen! Je moet dus zoekers ‘catchen’ op jouw boodschap en relevantie van inzichten en tegelijk hen onverwacht baat geven bij die ‘catch’!

Engelstalige website

Een belangrijke vernieuwing is ook dat de Engelse website geheel zelfstandig en eigenstandig wordt gebruikt en tegelijk een soort tweelingzuster is van de Nederlandse site. Uiteraard is de directe aanleiding daarvan mijn internationale tour die nu op gang komt rond mijn laatste boek, ‘Civil Leadership as the Future of Leadership. Harnessing the disruptive power of Citizens’ (Amazon), het tweede Engelstalige boek na mijn proefschrift uit 2014.

Eerste website Public Space in 1998

De eerste website van Public Space was onderdeel van het project dat ik trok als bestuursvoorzitter binnen Boer & Croon onder het motto ‘Group on the web’ uit 1998. Daarmee liepen we in digitalisering sterk voorop, zoals wel vaker, in de management services industrie. We gingen in onze management consultancy toenemend organisaties adviseren over de digitalisering (o.a. via NextStrategy), dan is het vreemd als je daar zelf in achterloopt. Ook rond onze platformfunctie bij interim-management werd steeds duidelijker dat je het zoekgedrag van vraag en aanbod en de matching van de juiste man/vrouw op een opdracht online sterk kon verbeteren. Door de grote kennis- en informatiefunctie en beïnvloedingsfunctie van de Denktank Public Space paste het werken met een openbare website daar natuurlijk ook perfect bij.

Vervolgens heb ik, na de verzelfstandiging, de website van Public Space verder vernieuwd in 2008, vooral gericht op het gebruik van WordPress en het publiceren van blogs op de eigen website, in plaats van op een externe site, zoals ik dat toen al een paar jaar deed.

Nu dus de derde slag in 20 jaar tijd. Waarschijnlijk vinden veel automatiseerders dat zelfs langzaam. Het voornaamste is echter wat u ervan vindt in het gebruik zelf: de gebruiker beslist.

Veel genoegen en wijsheid bij het zoeken en vinden (!) op deze nieuwe website!

Related Articles

Back to top button