Maatschappelijk leiderschap

Is er zoiets als politieke intelligentie?

De afgelopen dagen was er veel aandacht voor het feit dat vijf ex-ministers van Verkeer&Waterstaat via een gecompileerd interviewverslag kritiek leverden op de plannen rond rekeningrijden van de huidige minister, Eurlings. Zeer bevreemdend en beschamend. Losgeslagen van enige politieke mores. Blijkbaar slaat normvervaging ook in onze politiek-bestuurlijke elite toe.
Dit doet de publieke zaak geen goed (de huidige minister wordt door vakgenoten aangevallen en zijn voorstellen gedelegitimeerd; de Telegraaf was al juichend in zijn commentaar). Dit suggereert dat deze minister niet kan luisteren (want in een nette cultuur (maar geldt die hier nog?) was deze kritiek eerst binnenskamers geuit). Dit lijkt een gecoordineerde aanval (5 ministers van verschillende partijen bijeen). En, vooral, weten ex-ministers niet dat alles altijd politiek is? Dus ook deze georkestreerde aktie? Dat er dus nu een selffulfilling prophecy dreigt waarin dit plan nog veel moeilijker te realiseren wordt. Ze krijgen dus wellicht het gelijk dat ze zelf oproepen, omdat ze de politieke intelligentie missen hun twijfels voor zich te houden?

Related Articles

Back to top button