Agenda archief

Lezing over disruptieve burger voor medewerkers Nationale Ombudsman

Op 30 mei verzorgt Steven de Waal een lunchlezing “De disruptieve burger: van medezeggenschap naar co-creatie” voor medewerkers van Bureau Nationale Ombudsman.
Hij zal vooral ingaan op zijn filosofie van noodzaak van bevordering burgerkracht en dus geven van burgermacht (zoals ook de titel van zijn laatste boek luidt) en hoe hij in die missie nu enorm geholpen wordt door het opkomen van de disruptieve burger als gevolg van de nieuwe sociaal-technologische revolutie. Dat laatste is heel gunstig vanuit zijn missie geredeneerd: als je moet wachten op de Nederlandse paternalistische politiek en polder zal dit natuurlijk steeds mondeling worden beleden (zoals in de wat domme term ‘participatiesamenleving’), maar nergens echt worden opgepakt of uitgevoerd. Pas de huidige technologische tegenmacht van de disruptieve burger zal nu beantwoord worden met aanpassingen en schoorvoetende vernieuwingen van de zittende macht, zoals ook te zien bij disruptie in de markt.
Het werk van de Nationale Ombudsman spreekt hem om die reden zeer aan: het op de huid zitten van de overheid vanuit burgerperspectief is wat hem bindt aan hun werk. De Haagsche mores goed kennende heeft hij daarom eerder bepleit dat er een instantie zou moeten komen met formele bevoegdheden naar aankomende wetgeving en gedrag van departementen om hen officieel te toetsen op het bevorderen van burgerkracht en burgermacht. Het is typisch Nederlands dat we voor de centjes en boekhouding wel een Algemene Rekenkamer hebben, met overigens ook alleen maar achteraf toetsende bevoegdheden, maar voor Burgermacht niet een vergelijkbare instantie met dezelfde bevoegdheden, en nog beter: vooraf toetsende bevoegdheden. Dat gaat verder dan de huidige signalerende en klachtengerichte bevoegdheden van de Nationale Ombudsman, maar zou wel vandaaruit gerechtvaardigd kunnen worden: goed weten wat de klachten van burgers of waar burgerinitiatief tegenaan loopt en vandaaruit nieuwe wetgeving toetsen. De grootste schijnredenering is natuurlijk dat de polder nu nog namens die burger de inbreng heeft. Dat kan historisch nog een beetje kloppen, maar nu is het vooral een institutionele partij van gevestigde belangen en bedrijven.
Besloten bijeenkomst.

Related Articles

Back to top button