Maatschappelijk ondernemerschap

Stadsontwikkeling: Kijk naar potentie en Kansen!

Het afgelopen jaar heb ik voor KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing vele debatten voorgezeten over de problematiek van de stedelijke ontwikkeling. Gaat dat wel goed (denk aan ‘Parijse toestanden’)? Kan het niet sneller? Wordt er wel genoeg gebouwd (denk aan de problematiek van de starters op de woningmarkt)? Recent was ik ook weer leider van zo’n debat in de Van Nelle Fabriek, ditmaal over het thema Stadseconomie.¬†Kernuitkomst: we moeten denken in kansen van wijken en vandaaruit ook partijen binden op investeren en resultaat.
De methodiek van de business cases zoals ondernemingen die hanteren, lijkt hiervoor geschikt, met vragen als Waar zitten de marktkansen? Welke partijen zijn echt nodig voor resultaat? Hoe wegen en hoe bereiken we resultaat? Wie kunnen allemaal meedelen in waardenontwikkeling? Hier tekent zich een nieuwe kans af, nu voor al diegenen die bestuurlijk zich bemoeien met ‘moeilijke wijken’.

Related Articles

Back to top button