PublicatiesMaatschappelijk ondernemerschap

No business as usual. Bedrijfsleven ontdekt publieke zaak.

Interview. Building Business 2009

“The business of business is business”, stelde Nobelprijswinnaar Friedman eind vorige eeuw nog, maar dat beeld is aan het kantelen. Geen enkele onderneming kan tegenwoordig goed opereren zonder een formeel én maatschappelijk gedragen license to operate, stelt Steven de Waal in een interview met Karl Bijsterveld voor Building Business (februari 2009) n.a.v. de publicatie van zijn boek ‘Strategisch management voor de publieke zaak’. In dit boek onderzoekt Steven de Waal de belangrijkste strategische keuzen voor bedrijven in relatie tot het maatschappelijk belang.  In het interview gaat Steven dieper in op de aanknopingspunten die dit biedt voor de vastgoedsector.

“Het gaat bij vastgoed om een groot ruimtebeslag en de woon- en werkomgeving zijn voor mensen zeer belangrijk”

Download hier het volledige interview

Related Articles

Back to top button