Maatschappelijk leiderschap

Ons Manifest en de werkwijze van de media

Op 29 januari 2007 presenteerde ik ons Manifest ‘Naar een intelligente en verbonden overheid’, namens de Denktank, in Nieuwspoort voor een groep journalisten. Dit manifest is te bestellen en downloaden via onze site. Het is een doorwrocht betoog, waarin vanuit een brede visie op politiek, maatschappij en publieke sector gericht wordt geschetst hoe het functioneren van de overheid kan worden verbeterd. Het is een pleidooi voor veel meer publiek private samenwerking en ‘hybriditeit’ en een afscheid van marktwerking als panacee voor allerlei kwalen.
Helemaal aan het slot van het betoog, geven we weer wat er zou kunnen veranderen als ons pleidooi wordt overgenomen. Min of meer als symbolische voorbeelden noemen we daar enige ‘grote werken’ met veel meer allure dan in het huidige verkokerde en afwachtende klimaat mogelijk is, zoals een metrolijn door en voor de hele Randstad, het verplaatsen van Schiphol naar zee en een ‘soort vrijheidsbeeld‘ voor de kust. Dat laatste raakte blijkbaar een gevoelige snaar in de media. Binnen 1 uur waren we op het radiojournaal, stonden we op de belangrijkste newssites en verspreidde de betreffende ‘news quote’ zich razendsnel door het medialandschap.
Die week gaf ik radiointerviews voor KRO radio, BNR en een TV interview in de Staat van Verwarring van de VPRO. Het gaf me een goede kans om onze hoofdboodschap kwijt te kunnen (‘Waarom stellen we dit voor?’). Tegelijk merkte ik in alle gesprekken hetzelfde patroon. Eerst klassiek Nederlands cynisme: ‘Dat is toch niks voor ons, wat een elitaire praat’. Dan verbazing over de eigen reflex: ‘Blijkbaar ben ik zelf dus ook zo’n provinciaals denkende Nederlander die niks durft’. Gevolgd door besef dat we hier inderdaad als land enorme kansen missen. Kortom: een nuttige boodschap in een wervende verpakking.
Download een overzicht van de media-aandacht voor het manifest van de Public SPACE Foundation.

Related Articles

Back to top button