Maatschappelijk leiderschapMaatschappelijk ondernemerschap

Ook de PvdA ontdekt de 'maatschappelijke onderneming'

De PvdA vernieuwt, organisatorisch en inhoudelijk. Aan beide heb ik stevig mogen meedoen, namelijk als lid van het partijbestuur in de periode 2001- 2005 en als voorzitter van de landelijke adviescommissie inzake Gezondheid en Gezondheidszorg. In dat laatste rapport hebben we het concept van de ‘maatschappelijke onderneming’een prominente plaats gegeven in de toekomst van een nieuwe Wet Maatschappelijke Zorg en Participatie (een fusie van huidige wetten als AWBZ, WMO, Welzijnswet e.d.).

Een volgend rapport in diezelfde reeks, namelijk over Wonen, onder leiding van Peter Boelhouwer, doet hetzelfde als het gaat om de toekomst van de woningcorporaties. En nu is er een geheel themanummer van Socialisme&Democratie, het wetenschappelijk blad van de PvdA, dat hierover gaat, inclusief een uitvoerige reeks interviews, waaronder met ondergetekende. Eenieder die meent dat de PvdA niet vernieuwt, zou dit sowieso moeten lezen. En tevens eenieder die meent dat het CDA het monopolie heeft op dit type denken ook. Het interview gaf me tevens de kans iets recht te zetten van het eenzijdige beeld dat het CDA van mijn standpunten schetst in hun rapport ‘Investeren in de Samenleving’. De discussie wordt steeds serieuzer en politieker, prima!

Related Articles

Back to top button