Missie en activiteiten

Public SPACE wil bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we door maatschappelijk ondernemerschap en burgerinitiatief te bevorderen. We richten ons op de gezondheidszorg, volkshuisvesting, onderwijs, sport, duurzame energie, NGO’s, de goede doelensector en zelforganisatie van burgers.

Ruimte voor sociaal ondernemerschap

In Nederland is er een groot vertrouwen dat de overheid belangrijke problemen voor ons oplost. Er wordt weinig vertrouwd op actief burgerschap en ondernemerschap. Nieuwe allianties tussen overheid en private partijen zijn vaak zwak ontwikkeld. Burgers worden nauwelijks gehoord of ingeschakeld. Zelforganisatie krijgt te weinig kans. Privaat kapitaal en ondernemerschap worden te laat benut.
De overheid kan echter niet alle maatschappelijke vraagstukken oplossen. Vaak staat de overheid zelfs in de weg. Daardoor worden veel kansen voor innovatieve oplossingen niet benut. We zouden beter af zijn als we meer gebruik maken van ondernemerschap en actief burgerschap.

Visie

Public SPACE ziet dat er nieuwe structuren en cultuurveranderingen nodig zijn, een andere houding van overheid en politiek, maar ook van burgers en ondernemers.
De kern van onze visie:

  • burgers en ondernemers moeten niet meer onmiddellijk naar de overheid kijken bij maatschappelijke vraagstukken, maar zelf acties bedenken en samen initiatief nemen;
  • om actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap tot bloei te laten komen moet de overheid leren een betrouwbare en faciliterende partner te zijn;
  • het traditionele maatschappelijk middenveld heeft in principe goud in handen om op deze trend in te spelen, maar moet leren zich ervoor open te stellen en zijn organisatiekracht in dienst te stellen van burgerinitiatief.

Debat

In debat en dialoog met maatschappij, wetenschap, bestuur en politiek draagt Public SPACE zijn ideeën uit. Dat gebeurt door journalisten en opinionleaders, ondernemers, wetenschappers, bestuurders uit de politiek en het openbaar bestuur die deel uitmaken van het Public SPACE netwerk. Ook zijn er intensieve banden met congresbureaus, opleidingsinstituten, andere denktanks en adviesorganen. Zo kunnen we innovaties die het maatschappelijke ondernemerschap en burgerparticipatie bevorderen goed over het voetlicht brengen.
We stimuleren het debat onder meer via:

  • prikkelende publicaties en adviezen;
  • artikelen en opiniestukken in kranten en tijdschriften;
  • lezingen bij uiteenlopende belangrijke gelegenheden;
  • inleidingen en presentaties op congressen en symposia;
  • LinkedIn en Twitter.

Twee voorbeelden:

Onderzoek

Om maatschappelijk ondernemerschap en particulier initiatief in de publieke sector te stimuleren, doet Public SPACE onderzoek naar stelsels, sectoren, wetgeving, beleid, bedrijven en bedrijfstakken. We doen dit zowel op eigen initiatief als in opdracht. Vaak werken we hierin samen met partners uit wetenschap, openbaar bestuur en bedrijfsleven.
Enkele voorbeelden:

Ondersteuning van initiatieven

Public SPACE brengt maatschappelijke ondernemers en mensen uit de publieke sector, politiek, bestuur en wetenschap onder de aandacht die het maatschappelijk ondernemerschap willen bevorderen. En we ondersteunen mensen die met nieuwe initiatieven hun nek uitsteken, leiderschap vertonen en de samenleving daadwerkelijk verbeteren.
Bekijk de initiatieven die Public SPACE ondersteunt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button